I2P

I2P eli "invoice-to-pay" (suomeksi laskusta maksuun) on yrityksen prosessi, joka kattaa kaikki vaiheet laskun vastaanottamisesta sen maksamiseen. Tämä prosessi on keskeinen yrityksen ostoreskontran hallinnassa ja se vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan sekä suhteisiin toimittajiin.

Laskusta maksuun -prosessin vaiheet ovat tyypillisesti seuraavat:

  1. Laskun vastaanotto: Yritys vastaanottaa laskun toimittajalta, joka voi olla sähköinen tai paperinen.
  2. Laskun tarkastus: Laskun tiedot tarkistetaan, kuten tuotteiden tai palvelujen määrä, hinta ja toimitusehdot, varmistaen että ne vastaavat tilausasiakirjoja.
  3. Hyväksyntä: Lasku hyväksytään sisäisesti, usein usean tason hyväksyntäprosessin kautta.
  4. Kirjanpitoon kirjaaminen: Lasku kirjataan yrityksen kirjanpitojärjestelmään, jotta se voidaan maksaa eräpäivään mennessä.
  5. Maksun suorittaminen: Yritys maksaa laskun toimittajalle sovittuna eräpäivänä. Tämä voi tapahtua pankkisiirtona, sekillä tai muulla sovitulla maksutavalla.
  6. Arkistointi ja seuranta: Maksun jälkeen lasku arkistoidaan ja maksutapahtumaa seurataan kirjanpidossa.

Tehokas I2P-prosessi auttaa yritystä ylläpitämään hyviä suhteita toimittajiin, varmistamaan toimittajien jatkuvan yhteistyön ja optimoimaan kassavirtaa hallitsemalla maksuvelvoitteita tehokkaasti.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: ostolasku, ostoreskontraverkkolasku