Kassavirta

Kassavirta tarkoittaa yrityksen tai organisaation rahavirtojen summaa tiettynä ajanjaksona, sisältäen kaikki sisään tulevat maksut ja ulos menevät maksut. 

Kassavirta on keskeinen mittari, joka kuvaa organisaation kykyä tuottaa rahaa toimintansa kautta. Kassavirta on erityisen tärkeä taloudellisen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta, sillä se auttaa ymmärtämään, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan juoksevat kulunsa ja investoimaan tulevaisuuteen. Kassavirta voi olla positiivinen, jos tuloja on enemmän kuin menoja, tai negatiivinen, jos menot ylittävät tulot. Pitkäaikaisesti negatiivinen kassavirta voi aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia, kun taas jatkuva positiivinen kassavirta viittaa siihen, että yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa. Tämän vuoksi yritykset seuraavat tarkasti kassavirran kehitystä ja pyrkivät optimoimaan sitä varmistaakseen toimintansa jatkuvuuden esimerkiksi myyntiä ja myyntilaskutusta vahvistamalla.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: maksuvalmius