Myyntikate

Myyntikate on myyntituotoista muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen jäävä osuus, jolla yrityksen tulee pystyä kattamaan sen kiinteät kustannukset, kuten palkat ja toimitilavuokrat.

Myyntikate on yksi yrityksen kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. Hyvä ja tavoiteltava myyntikate riippuu yrityksen toimialasta sekä yrityksen kulujen suuruudesta. Myyntikatetta kutsutaan usein myös katetuotoksi.  

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: tuloslaskelma, ROI