Digitaalinen varmenne

Digitaalinen varmenne yritysten käytössä on sähköinen todistus, joka vahvistaa yrityksen tai sen edustajan digitaalisen identiteetin ja varmistaa kommunikoinnin turvallisuuden yritysten välisessä toiminnassa.

Digitaalinen varmenne sisältää tietoja yrityksestä tai sen edustajasta, varmenteen myöntäneestä sertifiointiviranomaisesta, voimassaoloajan sekä yksilöllisen julkisen avaimen, joka linkittyy yrityksen yksityiseen avaimeen. Digitaaliset varmenteet ovat elintärkeitä yritysten välisessä sähköisessä kaupankäynnissä, sopimusten digitaalisessa allekirjoituksessa ja luottamuksellisten tietojen turvallisessa siirrossa.