IBAN

IBAN eli International Bank Account Number on kansainvälinen pankkitilinumero.

IBAN koostuu tilinpitäjäpankin maakoodista (ISO 3166 -standardin määrittämä kaksikirjaiminen maakoodi), kaksimerkkisestä tarkisteesta ja tilinumerosta. IBAN pankkitilinumeron käyttäminen on pakollista EU- ja ETA-alueella rajat ylittävissä maksuissa. Suomessa IBAN tilinumeron pituus on 18 merkkiä. Muissa maissa IBAN tilinumeron pituus vaihtelee.