EDI

EDI (Electronic Data Interchange) on standardoitu tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa liiketoimintadokumenttien, kuten tilausten, laskujen ja toimitusilmoitusten, siirron elektronisesti yritysten välillä. 

EDI:n avulla voi korvata perinteiset paperiset dokumentit, nopeuttaa tiedonkulkua, vähentää virheitä ja parantaa tehokkuutta. Se käyttää ennalta määriteltyjä standardeja tietojen muotoiluun ja siirtämiseen, mikä varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden ja yhteensopivuuden eri järjestelmien välillä. EDI on laajasti käytössä erityisesti logistiikkayrityksissä ja kaupan alalla.

EDI ja verkkolaskutus ovat molemmat tärkeitä työkaluja sähköisessä liiketoiminnassa, mutta ne palvelevat osin eri tarpeita ja kohderyhmiä. EDI on perinteisesti ollut sopiva ratkaisu suurille yrityksille, kun taas verkkolaskutus on yksinkertaisempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto laskutuksen sähköistämiseen myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: verkkolasku