Budjetti

Budjetti on taloudellinen suunnitelma, joka laaditaan yrityksen tulevaa toimintaa varten.

Budjetti on myös työkalu liiketoiminnan kulurakenteen ymmärtämiseen. Budjetointi viittaa itse budjetin laatimiseen, ja budjettikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolle budjetti on tarkoitettu. Tyypillisesti budjetti laaditaan kalenterivuodelle tai yrityksen tilikaudelle. Budjetoinnin avulla yritys voi selkeyttää näkemystään tulevaisuudestaan ja arvioida, mitä taloudellisia resursseja tarvitaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Budjetti voi olla myös esim. projekti- tai asiakaskohtainen. Perusteellisesti tehdyn budjetoinnin ja ennustamisen avulla voidaan vähentää liiketoiminnan epävarmuustekijöitä, mikä tekee budjetoinnista tärkeää.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: PSA