Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on yksi yrityksen keskeisistä taloudellisista raporteista, joka esittää yrityksen tulot, kulut ja tuloksen tietyn tilikauden ajalta.

Tuloslaskelma antaa yksityiskohtaisen kuvan siitä, miten yrityksen tulot muodostuvat ja miten ne kulutetaan, lopulta johtaen tulokseen. Tuloslaskelman avulla sidosryhmät, kuten sijoittajat, johto ja viranomaiset, voivat arvioida yrityksen taloudellista suorituskykyä ja kannattavuutta tietyllä ajanjaksolla. 

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: kirjanpito, tase