Blogi

Open Banking – avointen pankkirajapintojen uusi aikakausi

3 min lukuaika

Open banking ravistelee perinteisen finanssimaailman perusteita ja luo yrityksille uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Talousjohtajan on tärkeää ymmärtää open bankingin syvällistä vaikutusta ja tarttua siihen mahdollisuutena liiketoiminnan kehittämiselle. 

Avoimia pankkirajapintoja hyödyntävän brittiläisen Cardeon toimitusjohtaja Gavin Shukerin mukaan “Open banking on kuluttajamyönteistä, läpinäkyvää, liberaalia ja avaa markkinoita kilpailulle. Rasti jokaiseen ruutuun.” Open bankingissa todella yhdistyvät teknologinen kehitys, markkinoiden disruptio ja entistä vaativammat asiakastarpeet.

Heeroksen tuotejohtaja Henri Liuska tuo esiin, että “open bankingin myötä pankit ovat kehittäneet avoimia ohjelmointirajapintoja ja luoneet API-pohjaisia maksuliikepalveluita eräsiirtopohjaisten ja tiukasti aikataulutettujen maksuliikepalveluiden lisäksi. Pankit tarjoavat nyt avoimien rajapintojen kautta entistä reaaliaikaisempia pankkipalveluita, joiden tarkoituksena on tehostaa yritysten liiketoimintaa. Yritysten on esimerkiksi entistä helpompaa valvoa reskontraa ajantasaisesti, seurata tilien saldoja ja tehdä esimerkiksi ajantasaista kassaennustamista”.

Tässä artikkelissa taustoitamme lyhyesti open bankingin käsitettä, ja aiheen kehitystä Euroopassa, sen tarjoamia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia sekä yritysten intressejä olla mukana tässä kehityksessä.

Open banking -kehitys EU:ssa ja Suomessa

Open bankingin ytimessä ovat pankkien avoimet rajapinnat, jotka mahdollistavat asiakasdatan jakamisen kolmansille osapuolille reaaliaikaisesti. Yrityksille tämä voi mahdollistaa uutta, innovatiivista palvelutarjontaa. Tärkeä osa open bankingia on datan siirrettävyys, joka takaa asiakkaille mahdollisuuden siirtää omat tietonsa pankista toiseen palveluntarjoajaan helposti ja turvallisesti.

Yritysten on esimerkiksi entistä helpompaa valvoa reskontraa ajantasaisesti, seurata tilien saldoja ja tehdä esimerkiksi ajantasaista kassaennustamista.

Henri Liuska

Tuotejohtaja, Heeros

Open bankingin edistäminen ja kehitys Euroopan Unionissa on saanut alkunsa PSD2-direktiivistä (Payment Services Directive 2), joka astui voimaan syyskuussa 2019. Direktiivi velvoitti jäsenvaltiot avaamaan pankkien rajapinnat kolmansille osapuolille, mahdollistaen siten asiakkaiden tietojen ja maksupalveluiden turvallisen jakamisen.

EU:n laajuisesti pankkien avoimien rajapintojen edistäminen on luonut pohjaa innovaatioille ja uusille liiketoimintamalleille finanssialalla. Sen avulla on syntynyt uusia toimijoita, kuten talousteknologiaan keskittyviä fintech-yrityksiä, jotka hyödyntävät avoimia rajapintoja sekä tarjoavat asiakkaille personoidumpaa palvelua ja parantavat maksupalveluiden saatavuutta.

Muutoksen myötä finanssiala on muuttumassa perinteisestä pankkikeskeisestä mallista avoimempaan, eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvaan ekosysteemiin. Suomessa ja myös muissa Pohjoismaissa PSD2-direktiivin toimeenpano on ollut ripeämpää kuin Euroopassa keskimäärin. Tämä tuo pohjoismaisille yrityksille kilpailuetua, kun markkinat ovat valmiimmat kehittyneempäänkin palvelutarjontaan.

Open Banking katalyyttina innovaatioille finanssialalla ja sen ulkopuolella

Laaja tutkimusaineisto nostaa esiin kiinnostavaa tietoa siitä, mihin tarkoituksiin vastaajat näkivät avoimille pankkirajapinnoille käyttötarvetta. Tutkimuksessa saadut ehdotukset (yli 500 kpl) luokiteltiin kahteentoista kategoriaan.

Potentiaalisia käyttökohteita löytyy valtavasti, ja vaikka useimmin mainittiin hyödyt kuluttajan henkilökohtaiseen talouden hallintaan (29% vastauksista) ja kuluttajan luottokelpoisuuden arviointiin (17%), myös yritysten välisen liiketoiminnan käyttökohteita löytyy. Esimerkiksi yritysten talousjohtamiseen liittyvät käyttökohteet mainittiin kuudessa prosentissa vastauksista ja automatisoitu kirjanpito neljässä.

Liuska kommentoi avointen pankkirajapintojen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia korostamalla, että “PSD2-maksupalveluregulaatiossa kuluttaja on alun perin ollut keskiössä, ja siten ensimmäiset open bankingin avulla toteutetut API-ratkaisut, eli avoimien ohjelmointirajapintojen kautta toteutetut ratkaisut, painottuivat kuluttajaliiketoimintaan. Open banking koskettaa vahvasti myös B2B-liiketoimintaa, ja pankit kehittävät jatkuvasti yrityksille suunnattuja open banking -palveluita koskivat ne sitten maksuliikepalveluita, rahoitusta tai varallisuudenhoitoa.”
 
Myös perinteiset pankit ovat open bankingin mukana kehittäneet omia palveluitaan, ja ne voivat myös luoda täysin uusia liiketoimintamalleja. Uusia innovaatioita voi odottaa teknologiayrityksiltä ja etenkin talousteknologiaan keskittyviltä fintech-yrityksiltä. Mahdollisuus hyödyntää pankkien dataa luo varmasti myös täysin uutta, innovatiivista tarjontaa. Esimerkiksi kaupan alalla voidaan kehittää vaikkapa uudenlaisia maksuvaihtoehtoja tai parempaa asiakaskokemusta ja -turvallisuutta. 

Yritysten johdolle open bankingin avulla syntyvä tarjooma tuo uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa omassa yrityksessä. Mahdolliset uudet maksupalvelut tai tilitietoihin perustuvat palvelut voivat tuoda lisäarvoa yrityksen asiakkaille ja näin parantaa myös yrityksen omaa kannattavuutta. Myös omien taloushallinnon prosessien arviointi voi olla tarpeen, kun talousjohtamiseen liittyvien järjestelmien saralla tulee muutoksia. 

Open bankingin kautta yrityksillä voi olla myös pääsy laajempaan asiakasdataan, jos asiakkaat hyväksyvät tietojen luovuttamisen. Tätä tietoa yrityksissä voi hyödyntää asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja sitä kautta ohjata päätöksiä sekä asiakaslähtöisemmiksi että kannattavammiksi.

Murroksen kynnyksellä?

Yritysten johdossa on syytä seurata open banking -tarjonnan kehitystä tarkalla silmällä. Kehityksessä oikea-aikaisesti mukana olevat voivat saada kilpailuetua ja tukea oman yrityksen menestystä muihin yrityksiin nähden. 

“Emme Heeroksella ole luopumassa perinteisistä pankkiyhteyskanavista, mutta olemme mukana open banking kehityksessä ja haluamme tarjota asiakkaillemme tulevaisuudessa myös parhaat maksuliikenteen palvelut ja uudet liiketoimintamahdollisuudet open bankingia ja avoimia pankkirajapintoja hyödyntäen.

Open bankingin myötä pystymme myös luomaan yhteydet eurooppalaisiin pankkeihin ja voimme jatkossa tarjota maksuliikepalveluita myös kansainvälisille asiakkaillemme Suomen rajojen ulkopuolella”, tuotejohtaja Liuska korostaa.  

Jaa artikkeli:

Lue lisää asiantuntija-artikkeleistamme

Webinaari
Kohti kansainvälistä kasvua - 3 vinkkiä talouspäättäjän järjestelmähaasteisiin
Katso tallenne
Blogi
Virossa toimivalla yrityksellä pitää olla kyvykkyys toimittaa verkkolaskuja 2025 alusta
Lue lisää
Blogi
Verkkolaskut pakollisiksi Puolassa vuoden 2026 alkupuolella
Lue lisää

Onko ajatuksissa toiminnan tehostaminen?

Aloitetaan käymällä nykytilanteenne ja toiveenne läpi, ja jatketaan kohti teille järkevintä ratkaisua. Varaa aika kalenterista tai lähetä meille viesti täyttämällä lomake.