B2B

B2B, lyhenne sanoista "business to business", viittaa toimintaan, jossa yritykset tekevät liiketoimintaa keskenään. Tämä malli eroaa B2C-mallista (business to consumer), jossa yritykset myyvät tuotteita tai palveluita kuluttajille. Joistakin asioista, kuten sähköisestä laskutuksesta, puhuttaessa näille kahdelle mallille on käytössä omat terminsä. B2B-puolella sähköiseen laskutukseen viitataan termillä verkkolaskutus, B2C-puolella termillä e-lasku.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: e-lasku, sähköinen lasku, verkkolasku