Heeros Ostolaskut - Sähköinen laskujen käsittely kannattaa

Heeros Ostolaskut - Sähköinen laskujen käsittely kannattaa

Puoli vuotta kestäneen asiakaspilotoinnin hyvien kokemusten myötä pääsimme alkusyksystä 2020 lanseeraamaan uuden Heeros Ostolaskut -ratkaisun kaikkien asiakkaidemme saataville. Olemme tuotehallintatiimissä erityisen kiitollisia, että saimme pilotoivilta asiakkailtamme erittäin arvokasta palautetta, monipuolisia näkemyksiä ja konkreettisia käytännön vinkkejä ostolaskuratkaisun toteutukseen.

Heeros Ostolaskut lupaus

Tarjoamme Heeros Ostolaskut -ratkaisua myös Suomen markkinoiden ulkopuolelle. Siksi pilotointia on toteutettu eri tavoin, kuitenkin samalla lupauksella. Heeros Ostolaskut lupauksemme on ostolaskujen tehokkaampi käsittely ja siitä saatava ajansäästö. Sen tarkoituksena on vähentää odotusaikoja, mahdollistaa helppo tapa vastaanottaa laskuja ja tarjota helppokäyttöinen ratkaisu käsitellä kaikki saapuneet laskut samassa paikassa.

Miten onnistuimme pilottiemme mielestä?

Olemme iloisia, että meillä oli heti pilotoinnin alkutaipaleesta alkaen mukana rohkeita ja yhteistyöhaluisia pilotteja. Kokonaisuudessaan Ostolaskujen käyttökokemusta pidettiin hyvänä. Vaikka uuden ratkaisun kehityksessä pilotointi ei ole aina ruusuilla tanssimista, ovat asiakkaamme puutteita tai ongelmia havaitessaan olleet positiivisen ymmärtäväisiä ja antaneet välittömästi palautetta, jolloin olemme pian päässeet tekemään korjausliikkeitä ostolaskukäsittelyn sujuvoittamiseksi.

Sähköinen laskujen käsittely on nopeaa!

Pilottimme antoivat yksimielisesti kiitosta Ostolaskut-ratkaisun nopeudesta käsitellä laskut. Esimerkiksi Suomen pilottiasiakkaat, jotka skannasivat aiemmin itse laskuja Identaan ja sieltä siirrettäväksi Circulaan, huomasivat Ostolaskut-ratkaisun tuoman huomattavan ajansäästön. Sähköpostilla Ostolaskuihin vastaanotettu lasku on hetkessä käsitelty ja siirto Circulaankin tapahtuu sekunneissa. Ei enää siirtymien odotusaikaa, vaan laskukäsittely pääsee jatkumaan keskeytyksettä. Kaikkien saapuneiden laskujen näkyminen kootusti yhdessä näkymässä on lisäksi nopeuttanut erityisesti kirjanpitäjien kaikkien asiakkaiden laskujen käsittelyä tarkastuskiertoon.

Se on helppo!

Uusi käyttöliittymä on koettu hyväksi kehityksen suunnaksi, ja vaikka esimerkiksi skaalautuminen pienellä näytöllä vielä ei olekaan käyttäjilleen ollut parhaimmillaan, on ratkaisu todettu kaiken kaikkiaan modernin näköiseksi ja helppokäyttöiseksi.

Se on ketterä!

Paperilaskujen osuuden vähentäminen on merkittävä askel ostolaskuprosessin automaatiotason nostoon. Ratkaisu mahdollistaa myös toimittajille, jotka eivät käytä verkkolaskuja, helpon tavan lähettää laskut sähköisessä muodossa. Sähköpostivastaanoton helppous ja nopeus koettiinkin pilotoinnissa huikeaksi eduksi. Tämä mahdollistaa myös asiakkaan oman prosessin kehittämisen entistä tehokkaammaksi.

Jatketaan samaan malliin

Heeros Ostolaskut -ratkaisun ensimmäisessä kehitysvaiheessa keskityimme nopeaan ja helppoon laskujen vastaanottoon ja käsittelyyn. Seuraavaksi on aika keskittyä yksityiskohtaisempiin parannuksiin, kuten laskutulkinnan hiomiseen. Ja ensi vuonna esittelemme tekoälyn tukeman tiliöinnin valmistelun, jolla saamme vielä lisää tehoja ostolaskuprosessiin. Meillä on hyvä mieli jatkaa tuotekehitystä, edelleen yhteisyössä asiakkaidemme kanssa. Kiitos vielä kaikille Heeros Ostolaskut-ratkaisun ensimmäisen vaiheen pilotoijille!

sähköinen laskujen käsittely

Heidi Hyyryläinen
Head of Invoice Automation
Heeros Oyj

Tutustu Heeros Ostolaskuihin