Lehdistötiedote - Heeroksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

Lehdistötiedote - Heeroksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

Heeros on saanut päätökseen 24.2.2020 aloitetut koko Heeros Oyj:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on muuttaa Heeros-konsernin organisaatiota paremmin asiakasta palvelevaksi ja kääntää operatiivinen kassavirta sekä konsernin liikevoitto positiiviseksi vuodelle 2020.

Henkilöstövähennysten määrä jää alhaisemmaksi kuin mitä neuvottelujen alussa arvioitiin, koska neuvottelujen aikana pystyttiin löytämään vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Työtehtävien lakkaamisen lisäksi yhtiö muuttaa organisaatiotaan paremmin asiakkaitaan palvelevaksi.

Kustannussäästöillä ja henkilöstövähennyksillä arvioidaan saavutettavan noin 500.000 euron kustannussäästöt vuositasolla.

Kustannussäästöt ja henkilöstövähennykset toteutetaan pääosin kuluvan vuoden loppuun mennessä siten, että ne toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2021 aikana. Säästövaikutuksen kuluvalle vuodelle arvioidaan olevan noin 400.000 euroa.

”Heeroksen yhteistoimintaneuvottelut käytiin hyvässä hengessä henkilöstön kanssa ja voin ilokseni todeta, että ratkaisuja haettiin avoimesti koko henkilöstön voimin. Kustannussäästöt ja tehostaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä, joilla luodaan Heeroksen kasvun pohja tuleville vuosille. Lähtökohta uudelle organisaatiolle on, että pystymme kehittämään asiakkaidemme liiketoimintaa vielä tiiviimmässä yhteistyössä ja kasvamaan heidän kanssaan.”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

Lue tiedote TÄÄLTÄ >>