Business Finland tukee Heeros ostolaskuprosessin tuotekehityshanketta

Business Finland tukee Heeros ostolaskuprosessin tuotekehityshanketta

Business Finland on myöntänyt Heeros Oyj:lle lainan, jonka tarkoituksena on tukea automatisoidun ostolaskuprosessin tuotekehityshanketta ja samalla vahvistaa yrityksen kansainvälistä kasvua.

Heeros ostolaskuprosessin automatisointi tulee nopeuttamaan tilitoimistojen ja pk-yritysten laskujen käsittelyä huomattavasti. ”Jo nyt prosessia testanneiden hollantilaisten pilottiasiakkaidemme laskujen käsittelyaika on parantunut huimasti. Kun aiemmin yksittäisen ostolaskun käsittelyyn meni aikaa minuutteja, hoituu se uudella automatisoidulla ratkaisulla sekunneissa”, valottaa Heeroksen toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

Perinteisten automaatioratkaisujen käyttöönotosta poiketen Heeros ostolaskuohjelmisto saadaan käyttöön ilman työlästä sääntöjen määrittelyä. Koneoppiva ohjelmisto tarjoaa valmiita tiliöintiratkaisuja ja automaation laatu paranee käytön myötä jatkuvasti. Automatisoitu ostolaskuprosessi tehostaa myös tilitoimistoasiakkaiden työskentelyä, sillä tilitoimiston kaikkien asiakkaiden laskujen käsittely voidaan tehdä samassa näkymässä yhdellä kertaa. ”Rutiinien vähentyminen ja työskentelyn nopeutuminen tuovat ajansäästöä, jolloin asiakkaamme voivat kohdistaa resursseja lisäarvoa tuovaan työhön, kuten asiakaspalveluun”, summaa Pilkama. 

Automatisoitu ostolaskuprosessi avaa uusia ovia myös kansainvälisessä markkinassa
Heeroksen ostolaskuprosessin tuotekehityshanke tulee palvelemaan myös kansainvälisiä asiakkaita ja mahdollistaa laajemman markkinan Suomen ulkopuolella. ”Tuotekehityshankkeen myötä kansainväliset asiakkaamme pystyvät toimimaan yhä virtaviivaisemmin ja esimerkiksi liittämään ulkomailla vielä yleisesti käytössä olevat paperi- ja pdf-laskut helposti ja nopeasti osaksi digitaalista laskujen käsittelyä”, toteaa Mikko Pilkama.

Lue tiedote TÄÄLTÄ >>