Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Heeros Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Heeros Oyj julkaisi tänään 22 huhtikuuta liiketoimintakatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2021

Heeros etenee strategiansa mukaisesti. Kannattavuuden vahva kehitys jatkui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka koronaviruspandemia hidasti liikevaihdon kehitystä.

Tammi-maaliskuun 2021 yhteenveto:

 • Liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla ja oli 2,19 miljoonaa euroa (1–3/2020: 2,21 miljoonaa euroa).
 • Jatkuvan liikevaihdon hienoinen lasku johtui transaktioliikevaihdon pienenemisestä.
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi vahvasti ja oli 0,34 miljoonaa euroa (-0,29).
 • Oikaistu liiketoiminnan rahavirta oli 0,46 miljoonaa euroa (0,19).
 • Käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli 14,3 % (-3,7 %).
 • Katsauskauden aikana Heeros solmi verkkolaskuoperaattorinsa OpenTextin kanssa uuden strategisen kumppanuussopimuksen, joka avaa Heerokselle myyntikanavan pk-sektorin asiakkuuksiin Euroopassa, mahdollistaa palveluiden laajentamisen uusille markkinoille sekä parantaa nykyasiakkaiden palveluita.
 • Heeros pitää taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021 ennallaan: Heeros arvioi nostavansa käyttökateprosentin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudella 2021.

Heeroksen liiketoiminta etenee suunnitelman mukaisesti.

 • Osana tätä työtä solmimme OpenTextin kanssa uuden strategisen kumppanuussopimuksen, joka avaa Heerokselle myyntikanavan ja mahdollistaa palveluiden laajentamisen Euroopan vahvasti digitalisoituville taloushallinnon markkinoille.
 • Heeroksen tuotekehityksessä onnistuttiin alkuvuodesta hienosti kehittämään asiakkaiden toivomia uusia toiminnallisuuksia. Yksi esimerkki tästä on Heeros Kirjanpidon verottajarajapinta, joka mahdollistaa vaadittujen viranomaisraporttien lähettämisen automatisoidusti ja helposti.
 • Lisäksi uusi toimintomme ohjattuun, nopeaan ja helppoon uuden asiakkaan perustamiseen tilitoimistoissa lanseerattiin kaikille, ja käyttöpolkua automatisoitiin entisestään.
 • Rajapintakehitys on tekemiemme käyttöliittymäuudistusten ja automaation kehittämisen lisäksi yksi tärkeimmistä teemoista Heeroksen tuotekehityksessä kuluvana vuonna. Tuomalla ratkaisuumme automatisoituja rajapintoja mahdollistamme asiakkaillemme entistä paremman käyttökokemuksen käyttöpolkujen alusta loppuun – myös tilanteissa, jossa taloushallinnon tulee integroitua muihin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin järjestelmiin.
 • Olemme innoissamme päästyämme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkuun myös Heeros Mobiilin uudistamisessa. Tähän olemme valinneet kumppaniksi alan johtavan suomalaisen tekijän, Qvikin, jonka kanssa tuomme uuden yrityksille suunnatun mobiilisovelluksen asiakkaidemme käyttöön vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Voit lukea Heeros Oyj:n tilinpäätöstiedotteen kokonaisuudessaan täältä: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021

Tutustu myös Heeros sijoittajalle -sivuun