Integraatiot on my mind

Integraatiot on my mind

Ohjelmistojen perusominaisuuksien lähestyessä integraatiot ja erilaiset datamuunnokset nousevat usein ratkaisevaksi tekijäksi ohjelmistoa valittaessa.

Meillä Heeroksella on liittymät yli 150:een eri talous- tai palkkahallinnon järjestelmään. Ohjelmistoja on integroitu iät ajat, mutta takavuosien tekstitiedostojen siirtelystä siirrytään vauhdilla kohti automaattisia integroituja rajapintoja. Ikään kuin silmälaput olisivat monessa paikassa auenneet ja pitkään lausuttu ajatus: ”Suljettujen järjestelmien aika on ohi”, on viimeinkin totta.

Olemme Heeroksella koonneet omat API-rajapintamme integraatioalustaksi. Tiedonsiirtoarkkitehtuurina on usein REST, mutta määritelmän mukaisesti emme ota kantaa siihen, mikä tiedonsiirtoformaatti on käytössä. On tärkeää nähdä liiketoiminnan tarpeet yksittäisten teknologioiden läpi. Integraatiot pitää saada osaksi normaalia liiketoimintaa pois konehuoneesta. Moni isompi yritys pystyy toteuttamaan rajapintoja raskaiden projektien kautta, mutta esimerkiksi tilitoimistomaailmassa ei yksittäisillä loppuasiakkailla ole aina mahdollisuuksia integraatioprojekteihin. Alustan avulla pystymme skaalaamaan integraatiot asiakkaan tarpeen ja vaatimusten mukaan. Valmiita rajapintoja hyödynnetään aina kun se on mahdollista.

Olemme toteuttaneet useita integraatioita alustamme avulla. Esimerkiksi käy vaikkapa Heeroksen ja Innoxin välinen rajapinta. Innoxin asiakas- ja laskutustiedot siirtyvät suoraan Heerokseen REST-rajapintaa hyödyntäen. Käyttäjä kontrolloi laskuaineiston siirtoa oman laskutusrytminsä mukaisesti.

Integraatioalustaamme on hyödynnetty myös useissa kansainvälisissä asiakascaseissa. Esimerkiksi referenssiasiakkaamme A-Agave Accountantsilla Heeroksen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä ”keskustelee” reaaliaikaisesti kirjanpitojärjestelmän kanssa. Autentikointi ja tiedonsiirto tapahtuu alustan kautta.

Kolmantena ja isona esimerkkinä integraatioalustamme hyödyntämisestä on Heeroksen vastaus vuoden 2019 alusta tulevaan tulorekisteriin. Katre eli kansallinen tulorekisteri vaatii teknisesti edistyneen integraation palkanlaskentaohjelmistosta verottajalle. Heeros rakentaa tämän alustamme avulla ja ensimmäiset testiaineistot on saatu jo siirrettyä. Tulorekisteri on teknisenä hankkeena osa selvästi nähtävissä olevaa  viranomaisten kasvavaa trendiä kohti automaattisia rajapintoja, erilaisten välitystoimijoiden roolin vähentyessä.

Uskon itse ohjelmistojen integraatioiden lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään. Niiden merkitys nousee pilvipalveluiden yleistyessä ja ihmisten kerta kaikkiaan kyllästyessä manuaaliseen tiedonsiirtoon. Rajapintojen automaation kautta myös mahdollisuus Best-of-breed -ajatteluun helpottuu. Voidaan valita jokaiseen tarpeeseen parhaiten sopivat ohjelmistot ja tieto liikkuu niiden välillä jouhevasti.

Modernilla ohjelmistoyrityksellä on valmiudet mukautua erilaisiin integraatiotarpeisiin. Heeroksella uskomme oman rajapinta-alustamme tukevan meidän tärkeintä tehtävää eli asiakkaidemme palvelua muuttuvassa talous- ja palkkahallinnon maailmassa.

Heeros-Matti-Lattu

Matti Lattu
Heeros Oyj

Taloushallinnon integraatiot