Suurkiitos palautteestanne! - Kantar asiakastyytyväisyystutkimus

Heeros toteutti helmikuussa Kantar TNS:n kanssa asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka antoi runsaasti arvokasta tietoa. Tutkimuksella halusimme tunnistaa mm. ne tekijät, jotka sitouttavat ja rakentavat asiakassuhteitamme edelleen. Samoin halusimme tietää, voiko Heeros kasvaa nimenomaan vahvojen asiakassuhteiden kautta.

93 % kaikista vastaajista piti Heeroksen toimintaa vähintään hyvänä ja jopa 39 % piti toimintaa erittäin hyvänä tai todella erinomaisena. Yli puolet vastaajista piti Heerosta myös mieluisampana kumppanina kuin jotain muuta sähköisten talous- ja palkkahallinnon palveluita tarjoavaa yritystä.

Kiitos näistä prosenteista!

Saatujen tulosten perusteella olemme päättäneet ylläpitää ja vahvistaa esille tuotuja vahvuuksia. Kehityskohteitakin toki löytyy, mutta onneksemme suurin osa niistä on jo tuotekehityksemme roadmapilla. Listalta löytyy esimerkiksi Vendan jatkokehitys, yhteiset asetukset ja automatiikan lisääminen. Lisäksi aiomme kehittää edelleen liittymiä muihin ohjelmiin Heeros Connectan avulla sekä monipuolistaa koulutustarjontaamme entisestään.

Koska uskomme jatkuvaan kehittämiseen, haluamme tulevaisuudessakin vaalia kumppanuuttamme yhteydenpidolla ja asiantuntevalla otteella. Annathan siis meille risuja ja ruusuja myös matkan varrella, jotta voimme olla yhä enemmän yrityksemme tavoiteprofiilin kaltaisia: luotettavia, joustavia ja monipuolisia asiantuntijoita.

Kiitos teille kaikille, jotka vastasitte kyselyyn!

Ps. Tutkimukseen osallistui varsin laaja asiantuntijoiden joukko. Vastaajista 41 % oli tilitoimiston päättäjiä, 39 % suorien asiakkaiden talousjohtoa ja 20 % ePalkka-asiakkaiden päättäjiä.