Lehdistötiedote: Fintech osaamista Eurooppaan - Heeros etenee SaaS-mallilla Hollannissa

15.3.2017

Internet ja palveluiden digitalisoituminen muokkaavat maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä ennennäkemättömällä tavalla. Rahoitusmarkkinoiden suurimmat muutokset tulevat finanssiteknologian eli fintech-alan myötä. Heeros edustaa suomalaista fintech-alan osaamista ja yhtiön näkemyksen mukaan sen SaaS-pohjaisille taloushallintoratkaisuille on kasvava tarve muun muassa Hollannin markkinoilla, missä viranomaismääräykset tukevat yhtiön kasvupyrkimyksiä.

Hollantiin Heeros on etabloitunut tytäryhtiön perustamisen myötä vuonna 2014. Yhtiön sähköisten taloushallinnon ohjelmistoratkaisuiden kysyntä on lähtenyt Hollannissa kasvuun valtionhallinnon siirryttyä sähköiseen laskutukseen 1.1.2017 alkaen. Tämä on näkynyt Heeroksen Hollannin tytäryhtiössä vilkastuneina yhteydenottoina, tarjouspyyntöinä ja jo saatuina tilauksina.

Toimitusjohtaja Matti Lattu kommentoi:
"Skaalautuva SaaS-liiketoimintamallimme osoittaa kasvuvauhtimme myötä toimivuutensa.  Näin myös Hollannissa, missä valtiovalta on ottanut ensimmäiset tärkeät askeleet kohti sähköistä laskutusta. Tilanne Hollannissa vastaa mielestäni Suomea reilut kymmenen vuotta sitten kun sähköinen taloushallinto lähti liikkeelle. Isojen toimijoiden liikkeet luovat kysyntää myös pk-kenttään. Tavoitteenamme on olla tilitoimistojen ja pk-yritysten johtava kumppani digitaalisessa taloushallinnossa niin Suomessa kuin valituilla markkina-alueilla Euroopassakin."

Heeros Nederland BV, maajohtaja Garik Bagdasarov kommentoi:
"Näen Hollannin markkinalla tapahtuneen kysynnän kasvun monen osa-alueen summana: laajempi jälleenmyyjäkanava sekä osaavampi oma henkilöstö, omat markkinointitoimenpiteemme, markkinan kehittyminen sekä valtionhallinnon siirtymä sähköiseen laskutukseen. Heeroksen palvelumalli, jossa rutiininomaiset manuaaliset toimenpiteet automatisoidaan Heeroksen toimesta ja sovitetaan asiakkaan toimintamalleihin tehostavat asiakkaiden toimintaa ja luovat heille mahdollisuuden tarjota parempaa palvelua, monipuolisilla ohjelmistoilla ja paremmalla katteella omille asiakkailleen. Hollannissa on meneillään sama murros, joka sähköisen laskutuksen osalta on jo tapahtunut Skandinaviassa. Tämä tuo Heerokselle mahdollisuuden toimia edelläkävijänä kasvumarkkinalla."

Heeroksella on Hollannissa kaksi jälleenmyyjää Fourtop ICT sekä VitrumNet. Molemmilla jälleenmyyjillä on pitkä kokemus taloushallinnon ohjelmistoratkaisuiden paikallisesta myyntityöstä ja asiakastuesta. Heeros on myös päässyt alkuvuonna mukaan johtavien talousalan ohjelmistotoimittajien Exact'n ja Twinfieldin kumppanikanaviin. Lisäksi Heeros on rekrytoinut vuoden 2017 alusta kaksi toimialan vahvaa osaamista omaavaa paikallista myyntihenkilöä tukemaan yhtiön kasvunäkymiä.

Heeroksen modulaarinen ohjelmistoratkaisu toteutetaan aina Saas (Software-as-a-Service)-palvelumallilla, jolloin asiakas voi valita itselleen tärkeät toiminnallisuudet ja laajentaa niitä tarpeen mukaan. Investointeja ei tarvita ja ohjelmistopäivitykset sekä aineistojen varmistukset hoituvat Heeroksen toimesta. Heeroksen tuotteet toimivat ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Lisätietoja
Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Heeros lyhyesti
Heeros on suomalainen sähköisiin SaaS (Software-as-a-Service)-pohjaisiin taloushallinnon ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys.

Heeroksen asiakkaita ovat pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastot. Heeroksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja muut Suomen toimistot Jyväskylässä ja Turussa. Vahvasti kansainvälistymiseen panostavalla Heeroksella on lisäksi ulkomaiset toimipisteet Rotterdamissa ja Tukholmassa.

Heeros-konsernin liikevaihto 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli 6,6 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,5 miljoonaa euroa[TO1] . Vuoden 2016 liikevaihdosta oli 86% jatkuvaa eli kuukausimaksuista ja transaktiomaksuista muodostuvaa tasaista tulovirtaa. Kaupankäynti Heeroksen osakkeilla First North -markkinapaikalla alkoi 10.11.2016 kaupankäyntitunnuksella HEEROS.