Heeros Oyj: tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Heeros Oyj: tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Heeros Oyj julkaisi tänään 11 helmikuuta tilinpäätöstiedotteen ajalta 1.1.–31.12.2020 .

Erinomainen kannattavuuskehitys, onnistunut muutos ja myynnin vahva veto luovat perustan kannattavalle kasvulle.

Tammi–joulukuun 2020 yhteenveto:

 • Jatkuva liikevaihto kasvoi 4 % edellisvuodesta ja oli 8,3 miljoonaa euroa (2019: 8,0 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 56 % ja oli 1,4 (0,9) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 108 % ja oli 1,9 (0,9) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liiketoiminnan rahavirta kasvoi 259 % vertailukaudesta ja oli 1,4 (0,4) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu tilikauden tulos oli 0,5 (-0,3) miljoonaa euroa.
 • Organisaatiomuutos ja muut toiminnan tehostamistoimet lisäsivät operatiivista tehokkuutta ja tukivat koko vuoden myönteistä tuloskehitystä.
 • Vuonna 2020 oikaistun käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma oli 23 %.
 • Hallitus esittää, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.
 • Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021: Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudelta 2021.

Heinä–joulukuun 2020 yhteenveto:

 • Jatkuva liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 4,2 miljoonaa euroa (7–12/2019: 4,1 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 101 % ja oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 104 % ja oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu katsauskauden tulos oli 0,4 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Heeros julkisti 29.10.2020 uuden strategiansa ja taloudellisen tavoitteensa vuosille 2021–2023.
 • Jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue) oli vuoden viimeisellä neljänneksellä yli 300 tuhatta euroa. Heinäjoulukuussa kasvua edellisvuodesta oli 40 %.
 • Myyntikumppanuus OpusCapita Solutions Oy:n kanssa avasi uuden kanavan pk-sektorin asiakkuuksiin.

”Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen: COVID-19-pandemia vaikutti laajasti yritysten aktiivisuuteen, mutta samalla se antoi lisää vauhtia kiihtyvälle taloushallinnon digitalisaatiolle. Heeroslaisille vuosi oli myös yrityksemme 20-vuotisjuhlavuosi, ja itselleni se oli ensimmäinen vuosi Heeroksen toimitusjohtajana. Kehitimme Heeroksen organisaatiota, prosesseja ja johtamista asiakaslähtöisempään suuntaan, uudistimme johtoryhmämme kokoonpanoa ja tehostimme toimintaamme läpi organisaation. Tavoitteena oli kannattavuuden parantaminen sekä ennen kaikkea asiakkaan tarpeisiin paremmin vastaava laadukas palvelu" -Toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

Voit lukea Heeros Oyj:n tilinpäätöstiedotteen kokonaisuudessaan täältä: Tilinpäätöstiedote Heeros 2020

Tutustu myös Heeros sijoittajalle -sivuun