<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=398868563803133&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sisäpiirihallinto

Heeros Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama lainsäädäntöä ja ohjeistuksia täydentävä yhtiökohtainen sisäpiiriohje.

Sisäpiiriohje