Arvonlisäverotunnus

Arvonlisäverotunnus eli ALV-tunnus, joskus myös arvonlisäverotunniste, on arvonlisäverovelvollisen yrityksen tai elinkeintoiminnan harjoittajan yksilöivä tunnus. 

 Suomessa ALV-tunnus muodostuu FI-maatunnuksesta ja Y-tunnuksesta ilman väliviivoja. 

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: arvonlisävero, y-tunnus