Webinaaritallenne: Talouden ääni kuuluviin ERP-hankkeissa

Jarno Lehikoinen, CRO

Jarno Plus element

Onko ERP-muutoshanke suunnitelmissa ja paine varmistaa, että se tehdään kustannustehokkaasti? Tässä webinaarissa kerromme, miten ERP-muutoshankkeen voi tehdä talousvetoisesti, ja talouden ääni saadaan kuuluviin jo suunnitteluvaiheessa. 

Ilman ajantasaista ja paikkansapitävää tietoa taloudesta ei pystytä tekemään strategian mukaisia liiketoimintapäätöksiä. Siksi taloushallinnon moduulit kannattaa ERP-hankkeissa priorisoida eli tehdä muutos finance first.

Webinaaritallenteen jälkeen tiedät:

  • miten ERP-projektista saa lisäarvoa nopeammin
  • miten koko ERP-projektin ajan voi saada ajantasaista ja hyvälaatuista dataa taloudesta
  • mitä Finance First -malli tarkoittaa
  • kenelle Finance First -malli sopii
  • miten taloushallinnon järjestelmät kannattaa integroida ERP-järjestelmään.

Saat tallenteen ja esitysmateriaalin täyttämällä oheisen lomakkeen.