4 syytä, miksi HR-järjestelmä kannattaa pienillekin yrityksille

4 syytä, miksi HR-järjestelmä kannattaa pienillekin yrityksille

”Kyllähän Excel riittää henkilöstöhallinnon työkaluksi.” Tämä voi olla hyvinkin totta silloin, kun kysymys on hyvin pienestä yrityksestä, ja kunkin työntekijän tilanteesta on helppo pysyä perillä. Toimialasta riippuen henkilöstöhallinnon työtä hoitavalla voi kuitenkin olla paljon muistutettavaa, ylläpidettävää ja kirjattavaa, etenkin jos yritys kasvaa nopeasti. Käymme tässä artikkelissa läpi neljä syytä, joiden takia pientenkin yritysten kannattaa vähintään harkita HR-järjestelmän käyttöönottoa.

1. Se auttaa täyttämään 2022 voimaan tulleen yhteistoimintalain tuomat velvollisuudet

1.1.2022 Suomessa tuli voimaan uusi yhteistoimintalaki. Se velvoittaa vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä toimimaan entistä läpinäkyvämmin niin, että henkilöstö voi osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. HR-järjestelmä auttaa yrityksiä täyttämään nämä vaatimukset paremmin, sillä se mahdollistaa henkilöstön tietojen ja tiedonkulun hallinnan yhdestä paikasta. Tämä helpottaa päätöksentekoa ja viestintää.

2. Vähennät manuaalista työtä ja virheitä

Monissa pienyrityksissä henkilöstön työlupien ja pätevyyksien seuranta hoidetaan manuaalisesti esimerkiksi taulukko-ohjelmissa. Erityisesti niissä olisi tärkeää automatisoida työtä, keskittää resurssit kehittäviin työtehtäviin ja käyttää henkilöstön osaamista organisaatiossa fiksusti.

HR-järjestelmän avulla voit helposti hallinnoida työntekijöiden tietoja, kuten henkilötietoja, koulutuksia ja tavoitteita. Kun manuaalinen työ vähenee, vähenee myös virheet, ja samalla henkilöstöhallinnon prosessit, kuten palkanlaskenta ja kehityskeskustelut, helpottuvat.

3. Luot paremman työntekijäkokemuksen

Yksi usein unohdetuista syistä miksi HR-järjestelmään kannattaa investoida, on sen vaikutus työntekijäkokemukseen. Hyvä HR-järjestelmä tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden helposti tarkastella omia tietojaan ja päivittää niitä tarvittaessa. Tämä vähentää työntekijöiden ja henkilöstöhallinnon välisiä tiedonkulkuun liittyviä haasteita ja parantaa työntekijöiden sitoutumista yritykseen.

"Kun työntekijät tuntevat, että heidän tarpeensa otetaan huomioon, he ovat todennäköisemmin  sitoutuneita yritykseen."

Moderni järjestelmä tukee myös nykyaikaisia, jatkuvia kehityskeskusteluja ja epämuodollisiakin keskusteluja eikä toiminnot ole rajattu kerran tai kahdesti suoritettavaan kysymyslomakkeen läpikäyntiin. Parempi työntekijäkokemus johtaa yleensä myös parempaan tuottavuuteen. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä ja tuntevat, että heidän henkilökohtaiset tarpeensa otetaan huomioon, he ovat todennäköisemmin sitoutuneita yritykseen.

4. Tehostat samalla palkanlaskentaa

Pienyrityksissä kaikkia prosesseja ei välttämättä ole vielä ehditty hioa loppuun asti, ja kaikki tarvittava tieto ei aina siirry HR:stä palkanlaskentaan. Virheiden selvittely ja korjaaminen on työlästä palkanlaskijalle, ja kustannukset nousevat turhaan. Myös esimerkiksi uudet rekrytoinnit vaikuttavat vahvasti myös palkkahallinnon toimintaan. Integroimalla palkanlaskennan ratkaisun HR-järjestelmään, hoituu koko työsuhteen elinkaaren hallinta helpommin ja luotettavammin.

 

Valitse tarpeisiisi oikein mitoitettu HR-järjestelmä

Moni pieni yritys joko luottaa, että henkilöstöhallinnosta vastaava – mahdollisesti toisen roolin ohessa – saa paketin pidettyä kasassa tai vaihtoehtoisesti satsaa liian raskaaseen ja monimutkaiseen järjestelmään. Heeros HR on ratkaisu tältä väliltä: kevyt, palkanlaskentaan integroituva järjestelmä, jota on helppo käyttää. Vaikka järjestelmään siirtyminen tuntuu aina alkuun vaikeammalta kuin tuttuun tapaan jatkaminen, on käyttöönoton jälkeen usein vain voitettavaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oikein mitoitettu HR-järjestelmä on erittäin hyödyllinen työkalu pienillekin yrityksille. Se auttaa noudattamaan yhteistoimintalain tuomia velvollisuuksia, vähentää manuaalista työtä ja virheitä, parantaa työntekijäkokemusta ja tuottavuutta sekä auttaa pysymään kilpailukykyisenä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Jos olet kiinnostunut HR-järjestelmän hankinnasta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun yrityksellesi!

 

Ota yhteyttä