Blogi

Ulkoistaa vai sisäistää palkkahallinto – Miksei molempia?

Yrityksen taloushallinnolle on monesti haaste pysyä edes oman toimialansa palkkakiemuroiden pyörteissä. Työehtosopimuksia on satoja ja niiden muotoilut saattavat olla epämääräisiä, jolloin lopullista tulkintaa joudutaan usein hakemaan oikeusistuimista. Lait ja asetukset eivät nekään aina auta selkeyttämään palkkahallintoa. Mikä on palkanlaskijan rooli modernissa palkkanhallinnossa ja kannattaako palkkahallinto ulkoistaa tilitoimistolle?

Palkkahallinnon ulkoistamisen haasteet

Palkanlaskenta on taloushallinnon osa, joka usein haluttaisiin ulkoistaa ja näin usein toimitaankin. Ulkoistamisessa on kuitenkin omat haasteensa ja päätöksentekijä saattaa esimerkiksi pohtia seuraavia asioita.

  • Miten toimittaa kaikki palkkatiedot laskentaa varten luotettavasti, oikein ja ajallaan tilitoimistolle?
  • Seuraako ulkoistamisesta epätietoisuutta yrityksen sisällä: Kehen esimerkiksi otetaan yhteyttä, jos palkkalaskelmassa on jotain epäselvää tai mistä pyydetään palkkatodistus.
  • Huoli siitä, että ymmärretäänkö ja välitetäänkö oikeasti henkilökunnan palkka-asioista ulkoistettuna.

Palkkahallinto yrityksen omissa käsissä - tilitoimisto apuna

Ulkoistamisen vastakohdaksi voisi vitsikkääksi väittää sisäistämisen. Palkanlaskennan pilvipalveluilla tavoitetaan ulkoistamisen ja sisäistämisen edut ja iso osa palkkojen käsittelystä voidaan pitää yrityksen omissa käsissä. Palkkoja hoitava henkilö hallinnoi palkkarutiinit ja pystyy hetkessä tulostamaan esimerkiksi palkkatodistuksen sen tarvitsijalle. Työntekijät voivat itse kirjata sähköisesti tuntejaan, lomiaan ja poissaolojaan. Tilitoimisto puolestaan valvoo ja hoitaa sovitulla tavalla erilaiset kirjanpidolliset ja palkkajuridiset asiat. Samalla pilvityökalulla toimittaessa ei erillistä tietojen siirtämistä enää tarvita.

Tilitoimiston rooli yrityksien palkkahallinnossa

Tilitoimiston on hyvä pohtia käytettäviä sopimus- ja toimintamalleja eli miten tuottaa uuden tyyppisiä asiakkuuksia ja uusia ansaintakeinoja. Jatkossakin tulee varmasti olemaan asiakkaita, jotka haluavat perinteisen täyden palvelun ulkoistamismallin tai haluavat hoitaa kaiken itse. Kuitenkin niiden asiakkaiden määrä kasvaa, jotka haluavat hallinnoida työaikansa ja palkkatietonsa itsenäisesti yhteistyössä asiantuntevan pilvipalveluita tarjoavan tilitoimiston kanssa.

Moderni palkanlaskenta automatisoi rutiinit

Yrityksen valitessa sopivaa palkanlaskentaohjelmaa on hyvä miettiä sen sopivuutta toimialan lainalaisuuksiin sekä työehtosopimuksiin. Myös valmiit rajapinnat eri työaikaraportointijärjestelmiin sekä automatisoidut toiminnot ohjelmassa vähentävät yrityksen manuaalisia työvaiheita.

Heeroksen palkanlaskentaohjelma sopii niin yrityksen omaan käyttöön kuin yhteiskäyttöön tilitoimiston kanssa. Heeros ePalkkojen avulla yritys voi helposti ja kustannustehokkaasti toteuttaa kaikki palkkahallinnon tarpeet.

Jaa artikkeli:

Lisää samasta aiheesta

Blogi
HR-järjestelmä osana palkkahallintoa tarjoaa ketterän prosessin
Lue lisää
Blogi
Ulkoistaa vai sisäistää palkkahallinto – Miksei molempia?
Lue lisää
Blogi
Moderni palkanlaskenta - kannattava investointi vai palkanlaskijan uhka?
Lue lisää

Onko ajatuksissa toiminnan tehostaminen?

Aloitetaan käymällä nykytilanteenne ja toiveenne läpi, ja jatketaan kohti teille järkevintä ratkaisua. Varaa aika kalenterista tai lähetä meille viesti täyttämällä lomake.