Taloudelliset tavoitteet

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto ylittää vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökate paranee. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on edelleen noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 %:n käyttökatetaso.