Ohjattu asiakkaan perustaminen keventää työkuormaa

Ohjattu asiakkaan perustaminen keventää työkuormaa

8.2.2021

Nyt on mahtavat fiilikset, sillä onnistuneen asiakaspilotoinnin päätteeksi pääsimme viikolla 5 julkaisemaan kaikkien asiakkaidemme käyttöön ensimmäisen version uudesta ohjatusta asiakkaan perustamisesta. Kehitystyö jatkuu edelleen, mutta uskon, että jo ensimmäinen vaihe tuo perustamisprosessiin kaivattua sujuvuutta ja samalla mielekkäämmän käyttökokemuksen.

Pienistä asioista muodostuu iso merkitys

Puolitoista kuukautta kestäneen asiakaspilotoinnin aikana pääsimme tarkemmin hiomaan toiminnon yksityiskohtia vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Parhaimmaksi lisäarvoksi piloteillemme nousi mahdollisuus perustaa uudelle asiakkaalle useampi sovellus samalla kertaa. Tällöin tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan ja isojenkin rekisterien lataus onnistuu käden käänteessä. Säästyy aikaa ja hermoja.

Ohjattu asiakkaan perustaminen opastaa käyttäjää

Useinhan se on niin, että sellainen toiminto, jota ei tehdä säännöllisesti eikä päivittäin vaatii mieleen palauttamista; että kuinkas tämä oikein tehtiinkään. Pilottimme olivat erittäin tyytyväisiä, että uuden asiakkaan perustaminen -toiminto ohjaa nyt käyttäjää selkeästi ja loogisesti eteenpäin. Ei tarvitse muistaa missä järjestyksessä asetuksia ja rekistereitä pitää tallentaa, vaan toiminto pitää huolen siitä, että tarvittavat asiat tulee täytettyä oikeassa järjestyksessä. Ohjattu asiakkaan perustaminen tuo tekemiseen lisää mielekkyyttä ja onnistumisen tunteita.

Selkeä prosessi keventää työkuormaa

Moni pilottiasiakkaistamme totesi, että uusien asiakkaiden perustaminen onnistuu nyt helposti ja huomattavasti aiempaa nopeammin koko organisaatiossa, eikä työ jää vain tiettyjen ihmisten harteille. Selkeän prosessin ja käyttöliittymän avulla toiminnosta selviää nyt kokemattomampikin järjestelmän käyttäjä. Tämä puolestaan avaa mahdollisuuden tasaisempaan työkuorman jakoon tilitoimistossa.

Asiakasyhteistyössä ideoitujen kehitysehdotusten priorisointi

Olemme käyneet pilottiasiakkaidemme kanssa hyviä keskusteluja sekä yhteistyössä ideoineet miten toimintoa voisi edelleen kehittää, että se palvelisi parhaiten käyttötarkoitustaan. Töiden priorisoinnissa huomioimme myös muut saamamme asiakaspalautteet, ja tämän kaiken pohjalta päätämme seuraavaksi toteutettavat kehitysstepit. Roadmapille nousee siis kehitettäväksi eniten lisäarvoa asiakkaillemme tuovat asiat.

Sovelluskohtaiset asetukset täydentävät toimintoa

Uudesta toiminnosta löytyy jo nyt melkoinen määrä älyä ja automaatiota, toki sen kehittäminen jatkuu edelleen. Yhtenä toteutuksen kulmakivenä on asiakaskeskusteluissakin esiin tullut asetusten määrittely kerralla kuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakasluonnin yhteydessä voidaan yhteisten asetusten lisäksi valita kaikkiin asiakkaalle perustettaviin sovelluksiin samalla kertaa myös sovelluskohtaiset asetukset. Tämä onkin meidän seuraava isompi päämäärä uuden toiminnon kehittämisessä. Sillä onhan se niin, että kun saa asiat tehtyä alusta loppuun kerralla kuntoon, on prosessi erittäin sujuvaa ja nopeaa.

Kuulemme mielellämme lisää aiheeseen liittyviä  ideoita ja ajatuksia. Jos sinulle tulee mieleen siis hyviä käytäntöjä, kokemuksia tai vinkkejä uuden asiakkaan perustamiseen liittyen, ole ihmeessä yhteydessä tuotekehitykseemme.

Lähetä postia tuotekehitykselle

Heeros_Marjo Nupponen-285x300

Marjo Nupponen
Product Owner
Heeros Oyj

Lue lisää tilitoimiston asiakkaan sujuvasta perustamisesta täältä.