Taloushallinto - miten valita paras ohjelmisto tilitoimistolle?

Taloushallinto - miten valita paras ohjelmisto tilitoimistolle?

Kun taloushallinnon ohjelmisto tilitoimistolle ei enää vastaa tarpeisiin, on aika kartoittaa huolella nykyiset ja mahdolliset tulevaisuuden haasteet työssä. Mutta kuinka löytää parhaiten palveleva kokonaisuus ja valita runsaan ohjelmistotarjonnan joukosta se sopivin vaihtoehto?

Suomessa, poiketen muista Pohjoismaista, taloushallinnon ohjelmistomarkkinoilla on useita palveluntarjoajia. Vahva luottamus suomalaisten tilitoimistojen ammattitaitoon ja kyvykkyyteen tarjota asiakkailleen aidosti lisäarvoa tuottavia ratkaisuja, tuo suuren vastuun tilitoimistoille. Auttaaksemme tilitoimistoja kartoittamaan ja vertailemaan taloushallinnon ohjelmistoja, koostimme listauksen Heeros ratkaisujen avainominaisuuksista.

Heeros ohjelmisto tilitoimistolle

Ohjelmisto tilitoimistolle

Yleisiä hyötyjä

 • Käyttökokemuksen jatkuva kehittyminen desktopilla ja mobiilissa. Huomioimme käyttöliittymien ja eri käyttäjäryhmien tarpeet niin työpöytäversion tehokkuudessa kuin tilitoimiston asiakkaiden mobiilikäytössä.
 • Heeroksen modulaarinen ratkaisukokonaisuus tukee digitalisaatiomatkaa aina pienen yrityksen mappikirjanpidosta täysin sähköistettyyn ja pitkälle automatisoituun, kansainväliseen toimintaan asti.

  Tuotteistamme voi ottaa käyttöön vain juuri sillä hetkellä yritykselle parhaiten sopivat ohjelmistot ja kasvattaa käyttöä tarpeiden muuttuessa.

 • Yhteiskäyttö tilitoimiston kirjanpitäjän ja asiakasyrityksen kesken on optimoitu sovellusten prosesseissa ja näkymillä.
 • Uusien yritysten perustaminen ja tuotteiden avaaminen Heerokseen onnistuu helppokäyttöisellä ohjatulla toiminnolla, mikä säästää kirjanpitäjien aikaa mielekkäämpään ja tuottavaampaan työhön.
 • Integraatioiden monipuolisuus varmistaa, että Heeros sopii toimialariippumattomasti erikokoisten yritysten tarpeisiin.

Ohjelmisto tilitoimistolle

Ostot ja kulut

 • Ostolaskujen vastaanotto kaikissa formaateissa mahdollistaa automaation, kontrollin ja näkyvyyden lisäämisen liiketoimintaan. Ratkaisun avulla saat paperilaskut, PDF:t ja muut saapuvat verkkolaskut helposti samaan prosessiin.
 • Tekoäly tukee laskujen tulkintaa. Tiedot poimitaan tehokkaasti sähköiseen muotoon myös silloin, kun toimittajat eivät pysty lähettämään verkkolaskuja. Tietojen poiminta perustuu tekoälyyn, joten kirjanpitäjien ei tarvitse käyttää aikaa mallien opettamiseen aina kun yritykselle tulee uusia toimittajia.
 • Kulu- ja matkalaskut on helppo tehdä puhelimella. Sujuvan käyttökokemuksen ansiosta Heeros Mobiili otetaan asiakkaiden toimesta innolla käyttöön, eikä kirjanpitäjän tarvitse muistutella kuittien toimittamisesta.
 • Ennalta luotuja tiliöintisääntöjä ja tekoälyä hyödynnetään laskujen tiliöinnissä. Näin säästyy merkittävästi aikaa laskun käsittelyssä ja käyttäjän tehtäväksi jää pääsääntöisesti vain tiliöintien tarkastaminen. Laskujen sisäänlukuvaiheessa tietoja voidaan myös rikastaa esimerkiksi toimittajarekisterin tiedoilla.
 • Hyväksyntäkierrot ja -rajat voidaan määritellä joustavasti yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Asettamalla sopivat sähköpostimuistutukset varmistetaan ajantasainen laskujen kierrätys.
 • Laskujen maksu tehokkaasti onnistuu helposti reskontratoiminnon tai Heeros Mobiilin avulla.
 • Tiedot siirtyvät kirjanpitoon käden käänteessä, oli käytössä sitten Heeros Kirjanpito tai rajapinnan kautta integroitu muu taloushallinnon järjestelmä.


Myynnit

 • Asiakas- ja tuoterekisterien avulla tiedot pysyvät helposti ajan tasalla ja kulkevat oikein ja vaivattomasti laskuille ja aina kirjanpitoon asti. Taimer -toiminnanohjausratkaisun kautta saadaan halutessa käyttöön myös laajemmat CRM-toiminnot.
 • Myyntilaskut kaikkiin kanaviin ja kaikissa laskuformaateissa. Yritysten kyvyt ja toiveet laskujen vastaanottamiseen vaihtelevat. Heeroksesta voi lähettää laskuja lukuisissa eri verkkolaskuformaateissa, sähköpostina tai vaikka tulostuspalvelun kautta postitse.
 • Helppoa laskutusta tietokoneella ja mobiilisti. Käyttökokemuksessa on huomioitu niin pääkäyttäjät kuin satunnaisetkin laskuntekijät vastaamalla molempiin käyttötarpeisiin.
 • Tehokas myyntireskontratoiminto hyödyntää automaattisia pankkiyhteyksiä ja tiliotetietoa helpottaen näin saatavien seurantaa.
 • Automaattiset maksumuistutukset ja integraatiot perintäkumppaneihin tehostavat myyntireskontran toimintoja ja saatavien hallintaa.
 • Heeroksella hoituu vaivatta myös kansainvälisten yritysten laskutus.

Kirjanpito

 • Sähköinen kirjanpito tehostaa työtä ja vähentää virheitä. Tiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon myyntilaskuista, osto-, kulu- ja matkalaskuista sekä ePalkoista. Kun tilit ja dimensiot ovat jo valmiiksi määritetty laskuille, jää kirjanpitäjälle huomattavasti vähemmän manuaalista työtä.
 • Tehokkuutta automaattivienneillä ja tiliotesäännöillä. Tiliotteet saadaan haettua kirjanpitoon automaattisesti ja niiden käsittelyyn on mahdollista rakentaa automaatiosääntöjä. Automaattivienneillä automatisoit mm. vyörytyksiä, verojen-, poistojen- tai vaikkapa palkan sivukulujen laskentaa.
 • Monipuoliset työkalut budjettien, raporttien, verolomakkeiden ja tilinpäätösten tekemiseen. Voit hyödyntää ohjelmaan tehtyjä valmiita ja automatisoituja raporttipohjia sekä laskentakaavoja tai kustomoida raportit omiin tarpeisiisi sopiviksi sekä tulostaa ja arkistoida ne haluamassasi muodossa. Esim. ALV-ilmoitukset siirtyvät sähköisesti verottajalle napin painalluksella. Arkiston kautta kirjanpitäjän on helppo jakaa raportit myös eteenpäin ja osa raporteista mahdollistaa porautumisen aina laskun kuvalle asti.
 • Tietojen tuonti ja vienti. Saat tietoa ulos vienti -toiminnon avulla. Tietojen tuonti vaikkapa vanhasta järjestelmästä onnistuu helposti monipuolisten tuontitoimintojen tai automatisoidun rajapinnan kautta (kirjanpidon API).


Arkistointi

 • Automaattinen arkistointi varmistaa sen, että laskut, tositteet ja asiakirjat arkistoidaan vaatimusten mukaisesti.
 • Monipuolinen hakutoiminto tekee tietojen ja dokumenttien löytämisestä helppoa vielä vuosienkin päästä.
 • Käyttöoikeudet ja arkiston rakenne voidaan konfiguroida monipuolisiin tarpeisiin.
 • Tehokas tiedonjako tilitoimiston ja yrityksen välillä hoituu helposti kun kirjanpitäjän tuottamat raportit voidaan automaattisesti tallentaa ja jakaa arkiston kautta.
 • Lainsäädännön mukainen arkistointi Suomessa ja monessa muussa maassa kestää vero- ja tilintarkastajan tarkastelun.

 

Ohjelmisto tilitoimistolle

Palkanlaskenta ja työajanseuranta

 • Toimialariippumaton ratkaisu kaikenkokoisten yritysten palkanlaskennan tarpeisiin. Vaativakin palkanlaskenta hoituu yrityksen TES:istä riippumatta. Monipuolinen raportointi, KTA – ja vuosilomalaskennat, pekkaskäsittelyt, EK-tilastoinnit ja tulorekisteri-ilmoitukset sujuvat ePalkoilla.
 • Monipuoliset rapapinnat mm. työajankirjausjärjestelmiin, Verohallintoon ja muihin viranomaisiin takaavat tiedon tehokkaan liikkumisen ja ajantasaisen viranomaisraportoinnin.
 • Verkkopalkoilla lisää tehokkuutta palkkalaskelmien toimitukseen ja tyytyväisemmät työntekijät.
 • Maksuaineistot napin painalluksella pankkeihin ja tiedot automaattisesti Heeros Kirjanpitoon tai muihin järjestelmiin.


Ohjelmisto tilitoimistolle

Yritysten toiminnanohjaus

 • Tarjousten tekeminen hoituu Taimer-ratkaisullamme, jossa käytät yksinkertaisia tarjouspohjia tai hoidat monimutkaisemmat tarjoukset tarjouskonfiguraattoritoiminnolla.
 • Myyntiputken hallinta ja myynnin raportit. Voit rakentaa visuaalisia myyntiputkia sekä seurata ja johtaa tarjousten etenemistä aina laskutukseen asti. Perustason raportointi hoituu myös Heeros Myyntilaskuista.
 • Tuntikirjaukset, etenkin asiantuntijapalveluita tekeville yrityksille, hoituvat helposti ja monipuolisesti vaikkapa kellotyökalulla, kalenterinäkymästä tai massasyötöllä.
 • Projektinhallinta ja resurssoinnin johtaminen. Projektien johtaminen on tehty helpoksi aina tehtävätasolle asti. Resurssit projekteille voidaan jakaa vaikka visuaalisia Gantt-kaavioita hyödyntäen, jolloin seurannasta tulee helppoa.
 • Graafiset raportit johtamisen tueksi mahdollistavat myynnin tai projektien seurannan ylätason näkymistä aina transaktio- tai resurssitasolle asti.
 • Saumaton integraatio taloushallintoon helpottaa niin toimitusjohtajan kuin kirjanpitäjänkin arkea, kun laskut, kulut ja muut tiedot siirtyvät automaattisesti ja ajallaan. Parhaan kokonaiskokemuksen tarjoamme Heeros & Taimer kombolla, mutta Taimer integroituu tehokkaasti myös kolmansien osapuolien järjestelmiin.


BI- raportit

 • Monipuolinen BI-raportointi, visuaaliset dashboardit ja täysin räätälöidyt raportointikokonaisuudet hoituvat Heerokseen integroidulla Fuusor -raportointiratkaisulla.

Heeros ohjelmisto tilitoimistolle - muutakin kuin teknisiä ominaisuuksia 

Suomessa toimivien tilitoimistojen keskuudessä modernit työvälineet ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Ensimmäinen valintakriteeri onkin luonnollisesti taloushallinnon ohjelmiston tekniset ominaisuudet ja toiminnallisuudet. Tämän jälkeen tärkeiksi aihioiksi nousee kuitenkin ohjelmiston nopea käyttötuki, hyvät ja kattavat ohjeistukset sekä koulutus. 

Ohjelmisto tilitoimistolle

 • Kumppanuusohjelma tilitoimistolle. Heeros haluaa kasvaa yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kasvuhaluisille tilitoimistoille Friendship-kumppanuusohjelman kasvun tueksi.
 • Maksuton sovellustuki. Ohjelmistot läpikotaisin tunteva sovellustukemme auttaa asiakkaitamme tukiportaalissa, chatissa sekä sähköpostitse ja puhelimitse.
 • Sähköinen oppimisympäristö Help Center. Palveluportaali tarjoaa erilaisia ajankohtaisia tiedotteita sekä työskentelyä tukevaa materiaalia ja ohjeistuksia. Myös Heeros botti on apunasi. 
 • Koulutukset- Heeros tarjoaa asiakkaiden avuksi erilaisia webinaareja ja koulutuksia, joiden avulla on helppo pysyä ajan tasalla ohjelmien uusista ominaisuuksista ja syventää jo opittua.

Me Heeroksella uskomme, että taloushallinnon ohjelmistojen tulisi helpottaa työntekoa ja mahdollistaa yritysten kehittyminen ja kasvaminen. Lue lisää, miksi Heeros ohjelmisto sopii tilitoimistoille.

Henri Liuska-1

Henri Liuska
Director of Procucts
Heeros Oyj

**