Tilitoimiston hinnoittelu kilpailuetuna

Tilitoimistopäättäjien kanssa keskusteluissa nousee yhä useammin puheenaiheeksi tilitoimiston palveluiden hinnoittelu. Tilitoimistot ovat perinteisesti hinnoitelleet palvelunsa tunti-, vienti- tai tositeperusteisesti tai näiden yhdistelmänä. Hinnoittelu ei ole koskaan ollut helpoimpia asioita, mutta erityisesti nyt taloushallinnon digitalisoituessa joudutaan väistämättä miettimään uusia hinnoittelumenetelmiä ja -perusteita.

Sisällyttääkö ohjelmistokulut kokonaishintaan vai laskutetaanko ne erikseen?

Ohjelmistojen osuus palvelupaketissa kasvaa ja myös se vaikuttaa hinnoitteluun. Ohjelmisto on osa palvelukokonaisuutta ja taloushallinnon kustannuksia, miksi se pitäisi eriyttää?

Kiinteästi hinnoitellut palvelupaketit palvelevat niin yrittäjää kuin tilitoimistoakin: yrittäjä tietää etukäteen mitä palvelu maksaa ja tilitoimistolla ei mene laskuttamiseen turhaa aikaa. Samalla tilitoimiston oman työn tehostaminen tuottaakin hyötyjä itselle parempana katteena eikä valu yksinomaan asiakkaalle. Oma selusta kannattaa toki turvata esimerkiksi volyymirajoilla ja tuntihinta lienee hyvä ratkaisu edelleen erillistoimeksiantoihin.

Selkeä hinnoittelu palvelukokonaisuuksilla

Hinnoitteluun on turha rakentaa mitään himmeleitä, jossa on lukuisia liikkuvia osia. Asiakas arvostaa takuuvarmasti selkeää hinnoittelua ja mitä yksinkertaisemmin hinnan pystyy esittämään, sitä helpompi palvelua on myydä ja ostaa.

Digitalisaatio ja sen tuottama automaatioasteen nousu tuo tilitoimistoille uusia mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. Palvelut pitää vain tuotteistaa hyvin ja muodostaa erilaisia palvelukokonaisuuksia, joista asiakkaan on (yhdessä tilitoimiston kanssa) helppo valita juuri itselle sopiva palvelupaketti. Kun asiakas saa juuri sitä mitä tarvitsee, myös asiakaskokemus ja -tyytyväisyys paranee.

Asiakkaan puolesta ei kannata päättää onko palvelu liian kallista. Sillähän ei sinänsä ole merkitystä maksaako palvelu 500 vai 700 euroa kuukaudessa, vaan ainoastaan sillä mikä on asiakkaan kokema hyöty suhteessa maksamaansa hintaan. Hinnoittelulla kannattaa ohjata asiakasta sellaisiin palveluihin, jotka tehostavat myös tilitoimiston omaa tekemistä ja parhaimmillaan sitouttavat asiakasta.

Aika ajoin kannattaa kääntää ajatukset toisin päin ja miettiä asiakkaan näkökulmasta mitä hän tarvitsee ja haluaa. On hyvä pitää mielessä ettei asiakas aina osaa itse kysyä ja vaatia uusia palveluja/ratkaisuja, vaan hän tarvitsee siinäkin neuvonantajaa eli Sinua.

**

Heeros Friendship -kumppanuusohjelma antaa apua tilitoimistoille hinnoittelun ja muiden tilitoimistoille tärkeiden asioiden hoitoon.

Tutustu myös muihin tilitoimistoille suunnattuihin materiaaleihin tästä.