Tilitoimiston markkinointi – kuinka suunnitella ja toteuttaa markkinointia tilitoimistossa

Tilitoimiston markkinointi – kuinka suunnitella ja toteuttaa markkinointia tilitoimistossa

Kiireisessä tilitoimistoyrittäjän arjessa markkinointi ja viestintä voivat usein jäädä prioriteettilistan hännille. Varsinkin keväällä, vauhdin ollessa kovimmillaan, päivät kuluvat rutiinien parissa ja ylimääräiset ajanrippeet halutaan ennemmin suunnata asiakaspalveluun.

Miksi tilitoimiston markkinointiin ja asiakasviestintään kuitenkin kannattaa panostaa jopa silloinkin, kun kiire on kovimmillaan? Mitkä ovat tehokkaimmat ja hyödyllisimmät keinot, joiden avulla voidaan tehdä tilitoimiston markkinoinnista kannattavaa ja liiketoimintaa tukevaa?

Heeroksen markkinointispesialisti Kiia Rönkkö avaa markkinoinnin vinkit, jotka jokaisen tilitoimiston tulisi napata talteen myynnin ja paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi! Blogikirjoitus kokoaa yhteen seuraavat tilitoimiston markkinointiin liittyvät asiakokonaisuudet:


Markkinoinnin perusta on kaiken a ja o

Ennen markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta on tärkeää tarkastella lähtötilannetta. Nykypäivänä verkkosivut ovat iso osa löydettävyyttä, mutta markkinoinnissa on myös iso merkitys muilla kanavilla, joita onkin siis syytä tarkastella kriittisesti.

Brändi ja sen selkeät viestit helpottavat vastaanottajaa ymmärtämään kuka viestii ja mistä asiasta. Brändillä tarkoitetaan yritykseen liitettävää mielikuvaa, joka syntyy esimerkiksi siitä miltä yritys näyttää sekä mitä tuotteita ja palveluja se tarjoaa.

Tilitoimisto pääsee alkuun esimerkiksi miettimällä alla olevia aihekokonaisuuksia omasta näkökulmastaan. Vastaamisen seuraaviin kysymyksiin auttaa hahmottamaan tilitoimiston markkinoinnin nykytilanteen.

Onko tilitoimistolla olemassa verkkosivut?

 • Kuka verkkosivuja ylläpitää ja päivitetäänkö niitä säännöllisesti?
 • Ovatko verkkosivut SEO-optimoidut, eli nousevatko ne esiin hakukoneiden tuloksissa?

Onko tilitoimistolla olemassa sosiaalisen median tilit?

 • Kuka some-kanavia ylläpitää ja päivitetäänkö niitä säännöllisesti?

Mitä muita markkinointitoimenpiteitä tilitoimistossa tehdään?

 • Tehdäänkö maksettua mainontaa Googlessa tai paikallislehdissä yms.?
 • Tavoitetaanko potentiaalisia asiakkaita esimerkiksi tapahtumissa?

Onko tilitoimistolla määritelty omaa brändiä?

 • Miltä verkkosivut, sosiaalisen median kanavat sekä muu markkinointi näyttävät – ovatko ne tilitoimiston brändin mukaiset?
 • Näkyykö brändi läpi linjan myös tilitoimiston muussa toiminnassa, kuten sähköpostiviestinnässä tai fyysisesti toimistolla?

Mitä tilitoimisto haluaa saavuttaa markkinoinnilla?

 • Halutaanko tilitoimistolle saada lisää uusia asiakkaita tai kenties uusia työntekijöitä?
 • Onko markkinoinnille asetettu tavoitteet, joita kohti voidaan pyrkiä sovittujen mittareiden avulla?

Mikä on tilitoimiston markkinoinnin kohderyhmä?

 • Mitkä ovat ne markkinoinnin kanavat, jolla haluttu kohderyhmä tavoitetaan?
 • Mikäli tilitoimiston tavoitteena on hankkia liidejä eli kontakteja, joista lopulta syntyy uusia asiakkaita, millaisia uusien asiakkaiden halutaan olevan?
 • Halutaanko markkinoinnissa panostaa myös nykyasiakkaisiin ja heidän palvelemiseensa entistä paremmin – olisiko sitä kautta myös mahdollista saavuttaa kasvua?

Mitkä ovat käytössä olevat työkalut ja resurssit?

 • Millaisia työkaluja tilitoimistolla on käytössä?
 • Mikä on budjetti ja resurssit, jota markkinoinnissa voidaan lähteä hyödyntämään?

 

Vuosikellon suunnittelu

Vuosikellosta apua kiireeseen

Kuten monessa muussakin asiassa sanonta ”hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty” pätee myös markkinoinnissa. Tilannekatsauksen jälkeen ja suunnitelmien tukena hyvä työkalu voi olla esimerkiksi markkinoinnin vuosikellon rakentaminen. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi jo olemassa olevia valmiita pohjia, Exceliä tai vaikka PowerPointia. Oli vuosikello sitten missä muodossa vain, on siitä hyvä löytyä kuitenkin vähintään seuraavat asiat:

 • Eri julkaisukanavat (nettisivut, some, muu mainostaminen)
 • Kohderyhmät (potentiaaliset työntekijät, uudet asiakkaat, nykyiset asiakkaat)
 • Sisältöjen ja tapahtumien suunnitellut ajankohdat
 • Budjetti ja käytössä olevat resurssit (esim. työaika)

Ennakoimalla tulevan vuoden tapahtumia, voidaan varmistua siitä, että markkinointitoimenpiteet osuvat niille toivottuihin ajankohtiin ja jakaantuvat tasaisesti vuoden ympäri. Suunnittelemalla vältytään myös ikäviltä yllätyksiltä budjetin osalta.

 

Selkeän nettisivun suunnittelua

Verkkosivut markkinoinnin kulmakivenä

Useissa yrityksissä ja niin ehkäpä monessa tilitoimistossakin, markkinoinnin halutaan toimivan myynnin tukena ja sen tärkeimpänä tehtävänä on tuoda uusia asiakkaita. Usein palveluyrityksen verkkosivut ovat näyteikkuna, joka kertoo yrityksestä muulle maailmalle. Hyvät verkkosivut mahdollistavat sen, että tilitoimistosi löydetään.

Mietittäessä tilitoimiston verkkosivuja, voi olla hyvä vierailla esimerkiksi oman paikkakunnan kilpailevien tilitoimistojen sivuilla ja katsastaa eroavatko omat sivut kilpailijoiden sivuista. Nouseeko sivuilla esiin ne kilpailuvaltit, joilla te palvelette asiakkaitanne paremmin kuin vieressä oleva toinen tilitoimisto. Miksi potentiaalisen asiakkaan kannattaisi valita teidät?

 

Tekninen optimointi ja lomakkeet tilitoimiston verkkosivuilla

Verkkosivujen ilme, osuvat tekstit ja kauniit kuvat ovat perusedellytys, mutta ne yksin eivät vielä tee verkkosivuista toimivia ja hyviä. Sivuston taustalla tulee huomioida monia teknisiä asioita.

 • Sivuston on tärkeää toimia hyvin myös mobiilissa, jotta asiakkaasi löytävät tarvittavat tiedot sujuvasti. Voit testata oman sivustosi mobiilitoimivuutta tästä.
 • Sivuston tulee olla hakukoneoptimoitu, jotta asiakkaat löytävät tilitoimistosi esimerkiksi Googlesta. Voit testata sivustosi toimivuutta erilaisilla työkaluilla, esimerkiksi tästä.

Monissa verkkosivujen hallinta-alustoissa on olemassa lisäosia, joiden avulla sivustoa voidaan optimoida sujuvasti teknisesti sekä esimerkiksi SEO-tekstien osalta. SEO eli hakukoneoptimointi on yksi isoimpia ja arvokkaimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja ja hyvin toteutettuna se johtaa hyviin tuloksiin. Osaamistason mukaan tilitoimisto voi itse tehdä hakukoneoptimointia tai tilata palvelun ulkopuolelta, esimerkiksi markkinointitoimistolta.

Usein verkkosivujen tehtävä on palvella tilitoimiston asiakkaita sekä tuoda lisää myyntiä, joten on erityisen tärkeää, että yhteydenoton tekeminen sivun kautta on mahdollisimman helppoa. Sivustolta on siis hyvä löytyä selkeä kuvaus tilitoimiston palveluista sekä näkyvältä paikalta vähintään yksi yhteydenottolomake, jonka avulla voidaan kerätä yhteydenotot.

 

Sosiaalisen median strategian suunnittelua

Sosiaalinen media osana tilitoimiston markkinointia

Sosiaalinen media ja markkinointi somessa on nykyään iso osa markkinoinnin tekemistä ja sen avulla voidaan tavoittaa isoja kohderyhmiä tehokkaasti ja edullisesti.

Somekanavien kirjo on laaja (Facebook, LinkedIn, Instagram, Tiktok…) ja niistä pitää osata valita tilitoimistolle hyödyllisimmät kanavat. Kaikissa kanavissa ei tarvitse tai edes kannata olla. Kanavia valittaessa on hyvä pohtia, missä kanavissa nykyiset ja tulevat asiakkaat viettävät aikaansa. Jos tilitoimistosi tavoittelee nuoria ensiyrittäjiä, jotka ovat yrittäjäpolkunsa alussa, voi oikea kanava olla Instagram tai TikTok. Jos tavoittelette taas isompia, esimerkiksi pk-yrityksiä, löytyy niiden päättäjät todennäköisemmin LinkedIn:istä.

Yrityksen sosiaalisen median tiliä perustettaessa kannattaa pyrkiä rakentamaan siitä mahdollisimman ammattimainen ja ilmeeltään brändin mukainen, esimerkiksi tilitoimiston verkkosivuja vastaava. Muista siis nimetä tilisi oikein, tilitoimiston nimen mukaan ja täyttää vaadittavat kuvaukset ja kentät mahdollisimman hyvin. Alla olevasta listasta löydät ohjeet suositumpien some-tilien perustamiseen:

Sometiliä ei kannata luoda vain sen olemassaolon vuoksi, vaan sinne on tärkeää tuottaa myös sisältöä säännöllisesti. Uutta sisältöä ei tarvitse syntyä joka päivä, eikä edes joka viikko, vaan sisällön laadullinen merkitys on myös avain asemassa. Tilitoimisto voi omalla sometilillään jakaa esimerkiksi asiakkailleen hyödyllisiä artikkeleita muista lähteistä. Nykyasiakkaille tilitoimisto voi jakaa tietoa tärkeistä ajankohtaisista asioista tai toivottaa hyviä juhlapyhiä ja näin pitää yllä suhdetta asiakkaisiin. Myös artikkelien ja materiaalien jakaminen muista lähteistä (esimerkiksi yrittäjät.fi, vero.fi tai taloushallintoliitto.fi) on keino jakaa ajankohtaista tietoa sekä nostaa tilitoimiston asiantuntijuutta esille.

 

Tilitoimistojen maksettu mainonta

Orgaanisen näkyvyyden lisäksi tilitoimisto voi ostaa maksettua mainontaa eri kanavista. Mainonnan budjettia voi kohdistaa esimerkiksi Googleen eli tehdä hakusanamainontaa (SEM) tai tehdä maksettua mainontaa somekanavissaan.

Hakusanamainonnalla tarkoitetaan sitä, että kohdistetaan mainontaa tietyille hauille. Eli kun henkilö googlettaa esimerkiksi ”tilitoimisto Keravalta” voit Google Adsissa asettaa mainonnan näkymään tällöin, ilmaisten hakutulosten yläpuolella. Hakusanamainontaa tilitoimisto tarvitsee Google-tilin ja usein tässä kannattaakin hyödyntää markkinointitoimistoa apuna.

Sosiaalisen median maksetussa mainonnassa on kyse mainonnan kohdistamisesta omalle kohderyhmälle eri sosiaalisen median alustoissa. Yksi sosiaalisen median maksetun mainonnan tehokkuuden takana olevista tekijöistä on, se että eri alustoilla on käyttäjistään ja heidän käyttäytymisestään suuri määrä dataa.

 

Uutiskirjeen tekeminen ja lähettäminen

Asiakasviestintä osana tilitoimiston markkinointia

Viestintä asiakkaiden suuntaan on myös osa markkinointia ja on tärkeää, että se on linjassa muun markkinoinnin kanssa. Asiakasviestintään voidaan hyödyntää samoja välineitä ja kanavia kuin mitä muussa markkinoinnissa käytetään. On kuitenkin hyvä pohtia sopivatko samat viestit suoraan myös nykyisille asiakkaille vai tulisiko viestiä muotoilla heille sopivaksi.

Hyviä tapoja viestiä asiakkaiden suuntaan ovat esimerkiksi kuukausittaiset uutiskirjeet, joihin kootaan useampia asioita yhteen viestiin. Uutiskirje on mahdollista rakentaa erillisessä järjestelmässä (eismerkiksi MailChimp), jolloin viestit rakennetaan yrityksen ilmeen mukaisiksi ja pystytään seuraamaan vastaanottajien avausprosentteja ja muuta dataa.

 

Yhdessä kasvaminen on parasta

Markkinointimateriaalien ja sisältöjen tuottaminen saattaa välillä tuntua hankalalta ja vie tilitoimiston aikaa. Kannattaakin siis muistaa, että kaikkia sisältöjä ei tarvitse suunnitella ja tuottaa itse. Markkinoinnin tueksi on syytä valita hyvä kumppani ja sen lisäksi hyödyntää jo saatavilla olevia materiaaleja.

Myös Heeros tarjoaa tilitoimistokumppaneilleen materiaaleja, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa. Friendship tilitoimistokumppaninamme löydät kaikki materiaalit HelpCenteristä.

Heeros Friendship on kasvuhaluisille tilitoimistoille suunnattu kumppanuusohjelma, joka tarjoaa monipuolista tukea taloushallinnon prosessien tehostamiseen, välineitä asiakaskunnan kasvattamiseen sekä tukea henkilökunnan ohjelmisto-osaamisen vahvistamiseen. Tutustu kumppanuusohjelmaan ja hae mukaan tästä >>

 

Heeros-Kiia-Ronkko

Kiia Rönkkö
Marketing Specialist, Heeros Oyj

 

***

Heeros materiaalien avulla kehität tilitoimistosi taloushallintoa hallitusti, saat vinkkejä rutiinien helpottamiseen ja päivittäisen työn automatisointiin sekä voit tarjota asiakkaillesi entistä laadukkaampaa yhteistyötä ja helposti käyttöönotettavia digitaalisia työvälineitä.

Siirry tilitoimistojen materiaalipankkiin tästä