Yhteistyössä laatua asiakkaidemme prosesseihin

Yhteistyössä laatua asiakkaidemme prosesseihin

15.12.2020

Heeros asiakkaiden perustamisprosessin uudistus on siirtymässä asiakaspilotointiin, sillä ensimmäisen vaiheen toiminnot ovat toteutettu. Pilotointivaiheessa testaamme projektiin valittujen asiakkaidemme kanssa toimintojen sujuvuutta ihan käytännössä, oikeassa ympäristössä ja oikeilla tiedoilla. Saatavien käyttökokemusten ja pilottien kommenttien perusteella hiomme toiminnot sitten julkaisuvalmiiksi asti. Pilotointiprosessissa syntyy usein myös muita huomioitavia asioita, joista validoimme vielä parhaimmat ideat jatkokehitykseen. Yhteistyössä toteutettava kehitystyö on erittäin hedelmällistä ja sillä saadaan aikaiseksi asiakkaitamme parhaiten palvelevia, laadukkaita prosesseja.

Pilotointityö alkaa demoesittelystä

Tässä projektissa olemme käyttäneet pilotointimallia, jossa mahdollinen pilottiasiakas pääsee demoesityksen avulla tutustumaan toteutettavan uudistuksen ominaisuuksiin ja toiminnon parhaimpaan käyttötarkoitukseen. Samalla arvioimme yhteistyössä asiakkaan prosesseja ja mietimme miten uusi toiminto tukisi parhaiten asiakkaan toimintaa. Tämä tuo myös kehitystyöhömme aitoa asiakasnäkemystä, jonka avulla voimme havainnoida uudistuksen ensikokemukset ja fiilikset sekä todentaa toiminnon optimaalisimman käytettävyyden.

Asiakkaan perustamisprosessin uudistuksessa koettuja hyötyjä

Demotilaisuuksien ensimmäiset reaktiot ovat olleet positiivisia. Selkeä käyttöliittymä, joka ohjaa käyttäjää uuden asiakkuuden perustamisessa, on saanut kiitosta. Nyt perustaminen onnistuu helposti ilman useiden kertojen kokemusta tai ohjeiden jatkuvaa plarausta, sillä uudessa toiminnossa ohjeet ovat tuotu osaksi käyttöliittymää.

Kiistattomana etuna käyttöliittymän lisäksi on noussut ns. yhteiset asetukset. Asiakkuutta perustettaessa riittää, että ALV-koodit, tilikartta, tositelajit ja pankkitilit annetaan vain kertaalleen, jonka jälkeen annetut tiedot ovat käytettävissä kaikissa asiakkaan käyttämissä Heeros sovelluksissa. Yhteneväisten tietojen käytettävyys säästää aikaa, varsinkin silloin kun asiakkaalle otetaan käyttöön kerralla useampi Heeros sovellus. Tämä puolestaan tukee entisestään koronan vauhdittamaa siirtymistä täysin sähköiseen taloushallintoon.

Projektin seuraava kehitysvaihe keskittyy sovelluskohtaisiin asetuksiin

Perustamisprosessin kehitystyö jatkuu katkeamatta, sillä ensimmäisen vaiheen pilotoinnin ollessa käynnissä, siirrämme katseemme myös projektin seuraavaan vaiheeseen eli sovelluskohtaisten asetusten liittämiseksi samaan prosessiin. Tarkoituksena on koota nykyisin monimuotoisesti esiintyvät asetukset asiakkaillemme helpommin ymmärrettävään ja hallittavaan muotoon. Muutoksella pyrimme luomaan onnistuneen ja yhtenäisen käyttökokemuksen sekä sujuvamman toimintavarmuuden.

Asiakaslähtöinen ohjelmistokehitys on kaiken suola

Heeroksen tuotekehitys perustuu asiakaslähtöisyyteen eli innovatiiviseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Siksi asiakkaidemme toiveiden ja kommenttien aktiivinen kuuntelu ja tarpeiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää, niin myös tämän uudistusprojektin aikana, kuin sen jälkeenkin.  Vain yhteistyössä pystymme tuottamaan parhaiten asiakkaidemme liiketoimintaa tukevia prosesseja ja luomaan onnistuneen käyttökokemuksen. Odotan innolla palautettanne, kun asiakkuuden perustamisuudistus saadaan tuotantoon ensi vuoden alkupuolella ja on kaikkien käyttäjiemme saatavilla ja kommentoitavissa.

Heeros_Marjo Nupponen-285x300

Marjo Nupponen
Product Owner
Heeros Oyj

Tutustu asiakkaan perustamiseen