Missionamme on kehittää ohjelmistoja sujuvampaan liiketoimintaan

     

Miksi sijoittaa Heerokseen

 

SaaS yritysohjelmistojen edelläkävijänä Heeroksen missiona on kehittää ohjelmistoja sujuvampaan liiketoimintaan. Heeros pyrkii vastaamaan yritys- ja talousjohdon asiakastarpeisiin tarjoamalla käyttäjäkokemukseltaan parhaan ohjelmistokokonaisuuden liiketoimintakriittisten prosessien digitalisaatioon niin taloushallinnon, toiminnanohjauksen kuin henkilöstöhallinnonkin saralla.

Heeros on tasaisesti kasvattanut liikevaihtoaan. Kasvu oli 20 % vuonna 2022  ja liikevaihdon pysyvyys (net revenue retention) 109% vuoden 2022 lopussa.

 

1. Kasvavat ohjelmistomarkkinat Suomessa ja Euroopassa

Kriittisten liiketoimintaprosessien digitalisoituminen ja sähköisen laskutuksen yleistyminen luo ison markkinan ja otollisen kilpailukentän Heeroksen kaltaiselle toimijalle.

2. Asiakastarpeeseen vastaava integroitu tuoteportfolio

Digitalisaation myötä asiakastarpeet muuttuvat erityisesti PK-yrityksissä ja ratkaisuksi etsitään yli organisaatiorajojen käytettäviä integroituja ja käyttäjäystävällisiä järjestelmiä.

3. Pitkäaikaiset asiakassuhteet

Pitkäaikaiset olemassa olevat asiakassuhteet ja yli 18000 loppuasiakasta tarjoavat merkittävän digitalisaatio- ja lisämyyntimahdollisuuden.

4. Skaalautuva liiketoiminta- ja jakelumalli

Skaalautuva SaaS-liiketoimintamalli mahdollistaa tehokkaan palveluiden toimittamisen sekä tilitoimistoille että pienille ja keskisuurille yrityksille niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

5. Kunnianhimoinen kasvuyritys

Selkeän kasvustrategian toteuttaminen luo pohjan orgaaniselle kasvulle ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle. Mahdolliset yrityskaupat kiihdyttävät liiketoiminnan kasvua entisestään.

6. Kannattava liiketoiminta

Kasvava liikevaihto ja vahva kannattavuus mahdollistavat kasvua tukevat investoinnit.

 

Tutustu tarkemmin Heerokseen sijoituskohteena täällä

Tutustu Heeroksen strategiaan täällä.

Lue myös Heeroksen taloudellisista tavoitteista täältä.