Due diligence

Due diligence on perusteellinen arviointiprosessi, joka tehdään ennen yrityskauppoja, sijoituksia tai muita merkittäviä liiketoimintapäätöksiä.

Prosessi sisältää yksityiskohtaisen tarkastelun kohteen taloudellisista, oikeudellisista, vero- ja liiketoimintariskeistä sekä mahdollisuuksista. Due diligence auttaa sijoittajia ja yritysjohtoa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, minimoiden riskejä ja parantaen onnistumisen mahdollisuuksia liiketoimintajärjestelyissä.