Tase

Tase on kirjanpidollinen raportti, joka esittää yrityksen varat, velat ja oman pääoman tiettynä ajankohtana.

Tase kuvaa yrityksen taloudellista tilaa kokonaisvaltaisesti näyttämällä, mitä yritys omistaa (varat) ja mitä se velkaa (velat), sekä lopulta omistajien nettosijoituksen yritykseen (oman pääoma). Taseen perusyhtälö on varat = velat + oma pääoma, ja se kuvaa yrityksen talouden tasapainoa.

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: kirjanpito, tuloslaskelmabi-järjestelmä