<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=398868563803133&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

 

Tuotteistettu ratkaisu

myyntilaskutuksen

automaatioon

 

 

 

Automaation tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa päivittäisiä taloushallinnon töitä sekä mahdollistaa liiketoiminnan kehitys ja kasvu.
Se vähentää erilaisiin manuaalisiin töihin käytettyjen työtuntien määrää.

Järjestelmäriippumaton myyntilaskutuksen automaatio tehostaa myyntilaskuprosessia.
Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän muodostama laskuaineisto saadaan lain ja säädösten mukaiseksi ilman,
että ERP-järjestelmään tarvitsee tehdä suuria kustannuksia aiheuttavia muutoksia.

Heeroksen myyntilaskutuksen automaatio

  • vastaa verkkolaskulain vaatimuksiin (Finvoice 3.0, PEPPOL)
  • on järjestelmäriippumaton
  • on nopea ja helppo ottaa käyttöön
  • on käytettävissä ilman muutoksia lähettävään järjestelmään
  • sisältää taloushallinto- ja operaattoripalvelut
  • sisältää valvotun dataliikenteen
  • tuottaa virhetilanteista ilmoitukset sähköpostiin
  • sopii kansallisiin ja kansainvälisiin ratkaisuhin.

  Hallitun prosessin varmistamiseksi, selvitämme yritykselle veloituksetta muutokseen tarvittavan työmäärän. Työmäärän kartoitus pohjautuu ERP-järjestelmästä otettavaan myyntilaskutuksen malliaineistoon.
Tutustu myyntilaskutuksen automaatioon
Myyntilaskutuksen automaatio

 

Myyntilaskutusautomaation ominaisuudet

  • Kolmessa kanavassa (elasku tai verkkolasku, sähköposti, kirjepalvelu)
  • Automaattinen arkistointi (myyntilaskut, asiakirjat, sopimukset jne.)
  • Laskuliitteiden automaattinen välitys
  • Mahdollisuus käyttää myös ulkoista myyntireskontraa
  • Reaaliaikainen näkyvyys laskuliikenteeseen ( Lens, Audit trail)
  • OVT-tunnusten ja muiden tietojen hallinta (eInvoice Management tool)
  • Halutessa kiinteähintainen käyttöönottoprojekti

 

Vastaako järjestelmänne verkkolaskulain vaatimuksiin?

EU:n verkkolaskudirektiiviin kuuluvan verkkolaskulain mukaan yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa eli verkkolaskuina.

Järjestelmäriippumattoman ratkaisumme avulla ERP:n muodostama laskuaineisto saadaan lain ja säädösten mukaiseksi, ilman että yrityksen ERP-järjestelmään tarvitsee tehdä suuria kustannuksia aiheuttavia ja aikaa vieviä muutoksia.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö!
Mies ja nainen pöydän ääressä
Javasko Oy Heeros myyntilaskutuksen automaatio

Automatisoitu sähköinen laskutus tehostaa ERP:n toimintaa

Integraation avulla toteutettu myyntilaskutuksen automaatio suoraan ERP:stä sekä sähköinen arkisto tuovat Javaskolle konkreettisia hyötyjä.

Myyntilaskut muodostetaan edelleen Lean ERP:ssä, mutta sähköinen laskutus hoituu Heeros integraation ansiosta vain muutaman napin painalluksella, automatisoidusti ja paperilaskuja edullisemmin.

Integraatiolla yhdistät eri ohjelmistot toisiinsa

Organisaatioilla on yleensä käytössä useita ja eri ikäisiä taloushallinnon järjestelmiä, jotka eivät toimi keskenään. Liiketoiminnan kannalta tärkeiden tietojen sijainti useassa ohjelmistossa muodostaa informaatiosiiloja ja tiedon hallinnointi ja päätöksenteko vaikeutuu. 

Integraatiolla yhdistät eri ohjelmistot toisiinsa ja muodostat näin yhden kokonaisuuden. Yhteinen rajapinta toimii avoimena ovena, jonka kautta tieto siirtyy järjestelmästä toiseen sellaisessa muodossa, jota myös toinen ohjelmisto osaa tulkita.

Myyntilaskutuksen automaatio
Laskutusohjelma

Kun mietit taloushallinnon uusia työkaluja, ota yhteyttä

 
 Kartoitetaan ohjelmistojen tarve sekä hahmotellaan yhdessä paras mahdollinen ratkaisu. Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.