Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP) on kattava ohjelmisto, joka integroi ja automatisoi yrityksen eri toiminnot, kuten taloushallinnon, varastonhallinnan, valmistuksen, myynnin ja henkilöstöhallinnon. 

Toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa yhtenäisen tietokannan, joka mahdollistaa tiedon virtauksen eri liiketoiminta-alueiden välillä, parantaen prosessien tehokkuutta ja päätöksenteon nopeutta. Asiantuntijapalveluyrityksissä toiminnanohjausjärjestelmään viitataan usein termillä PSA. Toiminnanohjausjärjestelmät auttavat yrityksiä hallitsemaan monimutkaisia toimintojaan yhtenäisesti ja reaaliaikaisesti, tukien operatiivista toimintaa ja strategista suunnittelua.

 

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: ERP connector, ERP-konsultointi, PSAbi-järjestelmä

Lue lisää toiminnanohjausjärjestelmistä

Toiminnanohjaus
PSA-ohjelmisto asiantuntijayrityksen toiminnanohjaukseen
Lue tästä
Artikkeli
ERP-järjestelmän tehostettu taloushallinto
Lue tästä
Artikkeli
Taloushallinnon ja toiminnanohjauksen integrointi

Lue tästä