Ontime Työaikaraportointi

Palkka-aineistoa tuottavien yritysten tärkeimpiin velvoitteisiin kuuluu palkanlaskennan ja -maksun hoitaminen ajallaan ja oikein. Useissa yrityksissä asian hoito teettää kuitenkin paljon manuaalityötä ja työskentelyä esimerkiksi Exceliin merkittyjen tietojen pohjalta. Tämä taasen nostaa virhemarginaalia, vie aikaa ja resursseja sekä vaikuttaa suoraan liiketoiminnan kannattavuuteen.

Mikä on Ontime?

Heeros ohjelmistoperheeseen kuuluva Ontime on pilvipalveluna toteutettu työaikatiedon raportointiohjelma, jossa työntekijän tallentama tai leimaama työaika, poissaolo tai loma tulkitaan automaattisesti ja siirretään sähköisesti hyväksyntäprosessin kautta palkanlaskentaan.

Ontime eroaa markkinoilla olevista vastaavista ohjelmista, sillä se pystyy tulkitsemaan jo yli 50 eri työehtosopimuksen lisäksi myös paikallisesti sovitut tiedot hyvin kattavasti. Se havaitsee osaltaan myös tulorekisteri-ilmoittamisen tarpeita. Ontimen työaikatapahtumat tulkitaan työaikalain mukaan, joka laskee muun muassa viikonloppu-, ilta-, yö- ja ylityölisät. Se huomioi myös ohjelmassa käytettyjen projektien, kustannuspaikkojen tai muiden laskentatunnusten vaikutuksen palkanlaskentaan ja kirjanpitoon.

Toimialasta ja palkkaohjelmistosta riippumaton Ontime on modulaarinen, jonka myötä siitä voidaan ottaa käyttöön vain asiakkaan kulloinkin tarvitsemat toiminnallisuudet, kuten esimerkiksi vain työajan kirjaaminen, loma-ajat tai poissaolot. Sen käyttöön tarvitaan ainoastaan nettiselain tai älypuhelin ja se toimii suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.

Ontimen ominaisuuksia

 • toimialasta ja palkanlaskentaohjelmasta riippumaton
 • modulaariset toiminnot
 • valmiit integraatiot Heeros ePalkkoihin
 • integraatiot kulunvalvonta-, toiminnanohjaus-, laskutus- ja HR-järjestelmiin
 • työaikatapahtumien tulkinta työaikalain mukaan
 • kulunvalvonnan sisällön tulkinta
 • yli 50 työehtosopimuksen tulkinta
 • tukee myös paikallisia sopimuksia
 • laskentatunnisteseuranta yrityksen tarpeiden mukaan
 • huomioi tulorekisteri-ilmoittamisen tarpeita
 • 3-5 portainen hyväksymisprosessi
 • monipuolinen käyttäjähallinta

Miksi valita Ontime?

Modernisti hoidettu työaikaraportointi tuo monia etuja yritykselle ja sen henkilöstölle. Muun muassa valmiit integraatiot virtaviivaistavat töiden prosesseja ja antavat hyvät edellytykset liiketoiminnan tehostamiseen ja kasvuun.

Ontime on helppokäyttöinen ja tuo nopeutta työskentelyyn. Se ohjaa käyttäjää toiminnoissa, jonka lisäksi hakutoiminnot, vaikkapa aika- tai henkilörajauksella, sekä porautuminen helpottavat etsittävän tiedon löytymistä. Automatisoitu ja valmiiksi prosessoitu data nopeuttaa palkanlaskijan työtä, jonka lisäksi työn laatu paranee.

Digitaalinen ajanseuranta helpottaa myös työntekijän työaikaraportointia ja mahdollistaa oman liukuma- ja työaikapankkisaldon seurannan. Enää ei tarvitse toimittaa manuaalisesti työtuntitietoja, koska leimaukset töihin ja töistä voi tehdä näppärästi vaikkapa mobiilisti. Tiedon välittyminen työnantajalle on reaaliaikaista, jonka ansiosta myös seuranta helpottuu. Läpinäkyvyys tuo selkeyttä ja yhdenmukaistaa työyhteisön käytäntöjä ja luo osaltaan näin myös mukavan työilmapiirin.

Hyödyt

 • kustannustehokas, ei laite- ja ohjelmistoinvestointeja
 • toimii kaikilla laitteilla, myös mobiilisti
 • tuotteistettu ja helppo käyttöönotto
 • käyttöön vain tarvittavat toiminnallisuudet (modulaarisuus)
 • automaattiset integraatiot
 • valmiiksi prosessoitu data palkanlaskentaan
 • työaikaseurannan reaaliaikaisuus
 • helppo käytettävyys
 • manuaalityö vähenee
 • virheiden määrä pienenee
 • automatiikka tehostaa työskentelyä
 • palkanlaskentaprosessi nopeutuu
 • laatu paranee
 • läpinäkyvyys luo motivoivan työympäristön