Myyntilaskut – luonti, lähetys ja myyntireskontra

Luot ja lähetät myyntilaskuja ja maksukehotuksia helposti sähköisessä myyntilaskujärjestelmässämme. Käytettävissäsi on kaksi eri versiota:

 • Laskutus-Venda: laskujen luonti ja lähetys sekä siirto ulkoiseen myyntireskontraan.
 • Myyntireskontra-Venda: laskujen/maksukehotusten luonti ja lähetys sekä käsittely Vendassa.

Voit luoda laskuja, maksukehotuksia ja käteislaskuja helposti suoraan Vendassa tai tuoda laskuaineistoja toisesta järjestelmästä. Laskut lähtevät automaattisesti verkkolaskuina ja välittyvät asiakkaille sähköisinä (verkkolaskusopimus) tai paperilaskuina, maksukehotukset aina paperisina. Käteislaskussa suoritus hoidetaan laskutuksen yhteydessä, eikä laskua lähetetä asiakkaalle.

Vendassa on liittymät useisiin taloushallinnon ohjelmistoihin. Myyntireskontra-Vendassa kohdistat suoritukset avoimille laskuille pankin viiteaineistoa hyödyntäen tai kirjaten tiliotteelta. Laskutus-Vendan käyttäjänä teet käsittelyn ulkoisessa myyntireskontrassa. Siirrolla Heeros Kirjanpitoon tai ulkoiseen kirjanpito-ohjelmaan viimeistelet laskujen käsittelyn. Lähetetyt laskut arkistoituvat automaattisesti sähköiseen arkistoon (Admina), josta pääset niitä aina tarkastelemaan.

Venda

 • Asiakas- ja tuoterekisterit.
 • Ohjelman käyttökieliä neljä.
 • Laskutuksen kieliä seitsemän.
 • Useita erilaisia raportteja.
 • Laskulomakkeen visualisointi ja yrityksen logon lisäys.
 • Liittymät useisiin taloushallinnon järjestelmiin.
 • Laskujen luonti ja/tai tuonti toisesta järjestelmästä.
 • Erilaisten laskupohjien hyödyntäminen.
 • Liitteiden lisäys laskuille.
 • Laskujen lähetys joko verkkolaskuina tai tulostuspalvelun kautta.
 • Massalaskutustoiminto.
 • Maksukehotukset ja automaattiset liittymät kolmeen perintätoimistoon.
 • Suoritusten kohdistaminen pankin viiteaineistoa hyödyntäen.
 • Käteislaskujen suoritus laskutuksen yhteydessä.
 • Laskujen esikatselu ja valmiiden laskujen tulostus, ilman lähetystä.
 • Laskut automaattisesti sähköiseen arkistoon.

Hyödyt

 • Automaattiset toiminnot – vähentävät manuaalityötä ja virheitä.
 • Helppo laskujen käsittely – yksi sovellus kokonaisuuden hoitoon.
 • Laskut verkkolaskuina – nopeampi ja varmempi laskujen perillemeno.
 • Laskut tarvittaessa asiakkaille myös paperilaskuina – joustavaa laskutusta.
 • Liitetiedostojen välitys laskun mukana – lisäarvoa laskun vastaanottajalle.
 • Toimii myös verkkokaupan laskutusohjelmana – monipuolisesti käytettävissä.
 • Yrityksen näköinen lasku – visualisoinnilla ja logolla brändin mukainen ilme laskuille.
 • Laskut automaattisesti sähköiseen arkistoon – laskut tallessa ja jälkikäteen tarkasteltavissa.
 • Helppo liitettävyys muihin taloushallinnon järjestelmiin – saumaton yhteistyö helpottaa käyttöä.
 • Raportit – apua kassavirranhallintaan.