Jälkiperintä

Jälkiperintä on prosessi, jossa pyritään keräämään erääntyneet maksut tai velat asiakkaalta sen jälkeen, kun alkuperäinen maksu on jäänyt suorittamatta määräaikaan mennessä.

Jälkiperintä voi sisältää muistutuslaskujen lähettämisen, yhteydenoton velalliseen ja tarvittaessa velan siirtämisen perintätoimistolle tai oikeudellisiin toimiin. Jälkiperinnän tavoitteena on saada laskujen maksamattomat summat perittyä tehokkaasti samalla säilyttäen asiakassuhteet mahdollisimman hyvinä.

Muita aiheeseen liittyviä sanoja: lasku, myyntireskontra, perintä