Asiakkaat

Heeros on sähköisen taloushallinnon tunnustettu asiantuntijayritys, jonka luotettavia ratkaisuja jo tuhannet yritykset ja yhteisöt ovat ottaneet käyttöönsä sekä suoraan että tilitoimistojen kautta. Sähköisen taloushallinnon keskeinen elementti on verkkolaskutus, jonka käyttöönotto pienentää yritysten ja yhteisöjen laskujen käsittelyn hiilijalanjälkeä jopa neljäsosaan paperilaskutukseen verrattuna. Digitalisointi on ympäristöystävällinen vaihtoehto!

Loppuasiakkaalle

Sähköinen taloushallinto ja verkkolaskutus ovat modernin yrityksen ratkaisu. Sähköinen taloushallinto merkitsee työn virtaviivaisuutta, automaatiota, kustannussäästöjä, parempaa asiakaspalvelua, aitoa paperittomuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Heeros-käyttäjänä voit keskittyä omaan ydinosaamiseesi!

Tilitoimistolle

Heeros-kumppanuus parantaa tilitoimiston tuottavuutta, palvelukykyä ja kannattavuutta. Sähköisyys ja paperittomuus tehostavat tilitoimiston palveluprosessia ja mahdollistavat ohjelmistojen yhteiskäytön asiakkaan kanssa. Lisäksi automatisoinnilla ja joustavalla työnjaolla asiakkaan ja tilitoimiston välillä voidaan virtaviivaistaa tilitoimistoyhteistyötä ja keskittyä uusien lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittämiseen.

Kunnille

Heeros tarjoaa kotimaiset ratkaisut suomalaiseen käyttöympäristöön. Useilla kunnilla on omistuksessaan liikelaitoksia ja yhtiöitä. Useinhan kunnan talouspalvelukeskus toimii kuten tilitoimisto kunnan sisällä. Heeroksen toimintamalli tukee hyvin konserniajattelua ja yhteistä taloushallintoa. Volyymietua kustannuksissa kannattaa hyödyntää!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn