Asiakas on työnsä paras asiantuntija

Heeros on kumppani, jolla on pienen yrityksen sielu ja sydän yhdistettynä suuren toimijan laatuun ja toimintavarmuuteen. Jo kymmenet tuhannet organisaatiot käyttävät päivittäin Heeros pilvipalvelu -ratkaisuja, sillä toimialasta riippumaton Heeros soveltuu yrityksen koosta ja sijainnista riippumatta kaikkien käyttöön.

Asiakkainamme ovat niin isot konsernit, tilitoimistot asiakkaineen kuin yksittäiset yritykset ja yhteisöt. Ohjelmistojen helpon integroitavuuden avulla, osa asiakkaistamme on ottanut Heeroksen käyttöön osaksi muita talous- tai toiminnanohjausjärjestelmiä ja kasvattaneet ohjelmistojen käyttöä muuttuvien tarpeiden mukaan, aina Heeroksen kokonaisratkaisuun asti.

Heeros kumppanuus takaa asiakkaillemme toimivien työvälineiden lisäksi myös ainutlaatuiset tukipalvelut yrityksen liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen.

Tilitoimistot

Moduulipohjaiset ratkaisumme on jo satojen tilitoimistojen käytössä, ympäri Suomen. Osa tilitoimisto-asiakkaistamme toimii myös Heeros Pro Partner -kumppaneina.
Heeros-kumppanit ovat kasvuhaluisia tilitoimistoja, jotka saavat tukea Heerokselta mm. asiakashankintaan.

Yritykset

Kymmenet tuhannet organisaatiot, eri toimialoilla, käyttävät päivittäin Heeros-ratkaisuja. Niin isot konsernit kuin pienet yritykset hoitavat taloushallinnon rutiineja joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta Heeroksen ratkaisujen avulla.

Julkishallinto

Useilla kunnilla on omistuksessaan liikelaitoksia ja yhtiöitä, joiden taloushallinto hoidetaan Heeros pilvipalvelu -ratkaisulla. Organisaatio, jossa työskentelee usea henkilö, on digitaalinen työympäristö ehdoton valtti, sillä se tehostaa huomattavasti päivittäisiä töitä, kuten laskujen kierrätystä.

Oppilaitokset

Oppilaitokset hyödyntävät ratkaisujamme myös omassa sähköisen taloushallinnon opetustyössään. Oppilaat pääsevät helposti sähköisen taloushallinnon maailmaan, mahdollisesti hyödyntäen oppimaansa myöhemmin työelämässään.