Asiakas on työnsä paras asiantuntija

Asiakkainamme ovat konsernit, yksittäiset yritykset ja yhteisöt, tilitoimistot asiakkaineen sekä julkishallinto. Tämän lisäksi ratkaisumme ovat oppilaitosten taloushallinnon opetuskäytössä. Toimialasta, yrityksen koosta ja sijainnista riippumatta tuotteemme soveltuvat kaikkien käyttöön. Osa asiakkaistamme on aloittanut Heeros-tuoteperheen käytön yrityksessä olleen toiminnanohjaus-järjestelmän rinnalla ja osa on siirtynyt suoraan Heeros kokonaisratkaisun käyttöön.

Tilitoimistot

Tuoteperheemme on jo satojen tilitoimistojen käytössä, ympäri Suomen. Osa tilitoimisto-asiakkaistamme toimii myös Heeros Pro Partner -kumppaneina.
Heeros-kumppanit ovat kasvuhaluisia tilitoimistoja, jotka saavat tukea Heerokselta mm. asiakashankintaan.

Yritykset

Kymmenet tuhannet organisaatiot, eri toimialoilla, käyttävät päivittäin Heeros-ratkaisuja. Niin isot konsernit kuin pienet yritykset hoitavat taloushallinnon rutiineja joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta Heeros-pilvipalvelun avulla.

Julkishallinto

Useilla kunnilla on omistuksessaan liikelaitoksia ja yhtiöitä, joiden taloushallinto hoidetaan Heeros pilvipalvelu -ratkaisulla. Organisaatio, jossa työskentelee usea henkilö, on digitaalinen työympäristö ehdoton valtti, sillä se tehostaa huomattavasti päivittäisiä töitä, kuten laskujen kierrätystä.

Oppilaitokset

Oppilaitokset hyödyntävät ratkaisujamme myös omassa sähköisen taloushallinnon opetustyössään. Oppilaat pääsevät helposti sähköisen taloushallinnon maailmaan, mahdollisesti hyödyntäen oppimaansa myöhemmin työelämässään.