XML

XML (Extensible Markup Language) on merkintäkielien standardi, joka määrittää tietojen merkintämuodon loogisella rakenteella. Se on kehitetty tietojen tallentamiseen ja siirtämiseen tietokonejärjestelmien välillä. 

XML on joustava ja laajennettava, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat määritellä omia merkintöjään ja rakenteitaan tiedoille. XML:ää käytetään laajasti erilaisissa sovelluksissa ja verkkopalveluissa, koska se mahdollistaa tietojen rakenteellisen ja hierarkkisen esittämisen.

XML on tärkeä verkkolaskutuksessa, koska sen avulla voidaan luoda standardoituja ja joustavia laskumuotoja, joita eri järjestelmät voivat lukea ja käsitellä helposti. Verkkolaskutuksessa XML:n avulla voidaan tallentaa ja siirtää laskutustietoja, kuten laskuttajan ja vastaanottajan tietoja, tuote- ja palveluerittelyjä, hintoja, alennuksia, veroja ja maksuehtoja.

Esimerkkinä Suomessa käytetään Finvoice-standardia, joka määrittelee XML-muodon sähköisille laskuille. Finvoice-lasku sisältää kaikki tarvittavat tiedot selkeässä ja jäsennellyssä muodossa, mikä helpottaa tietojen siirtoa ja käsittelyä laskuttajan ja asiakkaan välillä.


Muita aiheeseen liittyviä sanoja: verkkolasku, Finvoice