Fuusor raportointiohjelmisto tukee päätöksenteossa

Fuusor raportointiohjelmisto tukee päätöksenteossa

Tässä muuttuvassa ja hektisessä maailmassa ei liiketoiminnan menestyksen luotsaamiseen enää riitä mututuntuma tai kerran vuodessa päätetyt suunnitelmat. Liiketoiminnan seurantaan, analysointiin ja tulkintaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa tietoa, reaaliaikaisia tunnuslukuja ja järkeviä työvälineitä.

Asiakkaillemme raportointiohjelmisto liiketoiminnan tueksi

Meillä Heeroksella oli tavoitteena laajentaa raportoinnin palvelutarjoamaa ja mietimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, millaisia ominaisuuksia liiketoiminnan raportointiin tarvittaisiin. Lukuisten raportointijärjestelmien kartoituksessa joukosta nousi ylitse muiden Fuusor Oy:n Business Intelligence -ratkaisu. Yhteistyösopimus solmittiin keväällä 2019.

Fuusor raportointi tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Sieltä saatavien tietovirtojen hyödyntäminen päivittäisissä toiminnoissa auttaa fokusoinnissa ja ohjaa esimerkiksi turhan kapasiteetin poistamiseen. Kun keskitytään olennaiseen eikä seurata asioita, joilla on vain marginaalinen vaikutus liiketoimintaan, syntyy parempia tuloksia. Olemme iloisia, että asiakkaamme voivat saumattoman integraation avulla käyttää helposti Fuusor raportoinnista saatavia tunnuslukuja päätöksenteon tukena ja kehittää sekä kasvattaa yrityksen liiketoimintaa systemaattisesti.

Ei enää tietojen manuaalista yhdistämistä useasta eri lähteestä

Raportointiyhteistyön myötä on tiedonsiirto automatisoitu Heeroksen ja Fuusorin välillä. Automaattirajapinta, nyt ensimmäisenä Heeros Kirjanpitoon toteutettuna ja myöhemmin osto- ja myyntireskontraan, nopeuttaa tiedonhallintaa. Tietoja ei tarvitse enää kerätä manuaalisesti eri lähteistä, vaan reaaliaikaiset tunnusluvut ovat automaattisen datapäivityksen ansiosta aina heti käytettävissä.

Monipuoliset ominaisuudet tuovat hyötyjä tekemiseen

Raportoinnin monimuotoisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää kaikenkokoisissa yrityksissä. Fuusor ohjelmiston näkymät ja raportit muodostuvat erilaisista matriiseista, kaavioista, mittareista ja teksteistä, joihin eri lähteistä noudettava data haetaan, lasketaan ja yhdistellään automaattisesti. Koontinäkymillä ja raporteilla voidaan interaktiivisten toimintojen avulla vaihtaa tarkastelun kohteita ja jaksoja sekä porautumisen tasoa aina mielenkiinnon mukaan. Näin säästytään siltä, että joka asiaan pitäisi tehdä erilliset raportit.

Ohjelmiston automatiikka ja raporttien monimuotoisuus vapauttavat aikaa ja nopeuttavat työskentelyä. Voit muun muassa seurata työtuntien tehokkuutta toimipisteittäin ja näin ohjata resursseja tarvittaviin työvuoroihin. Lisäksi jää aikaa asiakkaiden konsultointiin ja tilitoimistoissa vaikkapa uusasiakashankintaan. Parasta on, että raportointia voi tehdä kaikilla selaimilla ja päätelaitteilla, myös Mac-tietokoneilla sekä puhelimella.

Ohjelmiston käyttöönotto ja käyttö on helppoa

Valmiin Heeros-liittymän ansiosta käyttöönotto onnistuu vaivatta. Se sopii jokaiselle yritykselle, myös moniyritysratkaisuksi. Käyttöönottoa nopeuttaa Heeros tilitoimistoasiakkaita varten tehdyt valmiit näkymät, jolloin datan tuonnin jälkeen, raportointi on käyttövalmis. Käyttäjä voi luoda helposti myös uusia raportteja ja näkymiä sekä käyttää juuri sellaisia mittareita, jotka palvelevat parhaiten yrityksen tarpeita. Uskon, että Fuusor raportoinnin avulla saadaan uusia oivalluksia tiedolla johtamiseen.

Tomi Ingerttilä
Kumppanuusjohtaja
Heeros Oyj

Kun sinä haluat löytää liiketoiminnan olennaiset tunnusluvut yhdeltä näkymältä, ota yhteyttä meihin.